Какво би искал/а да потърсиш?

Вижте къде са старите гори и защитените територии в България

WWF пусна онлайн платформа за старите гори.

Новата географско-информационната платформа (ГИС) на WWF показва бързо и достъпно къде са старите гори и защитените територии в България. Платформата представя научна информация от различни институции, учебни заведения и архива на WWF, и e свободна за ползване.

Адресът на платформата в интернет е: http://gis.wwf.bg/forests/.

Системата позволява да се зареждат различни картни основи, а информацията да се филтрира по няколко критерия – стари гори, гори на 100 години, защитени територии и защитени територии по Натура 2000. Така може да се види не само къде са природните богатства, но и какъв е режимът им на опазване. Нещо повече, програмата съдържа информация за историята и обекта на защита, преобладаващия дървесен вид и на кои животни е местообитание избраната местност.

„С тази програма за секунди става достъпна информация, чието събиране би отнело месеци“, каза Атанас Русев от "Тераланг" ООД, един от създателите на платформата.

Платформата дава възможност за няколко вида търсене, включително с GPS координати.

На сайта може да се намери и полезна информация за инструментите, които всеки може да използва при съмнения за нарушения на закона и какво може да направи за опазването на старите гори в България.

Работата върху програмата продължава, тя ще бъде достъпна и през мобилни устройства. Ще има и възможност потребителите сами да добавят съдържание, дори да събират информация за усъвършенстване и осъвременяване на данните.

„Разбира се имам още много да се направи. Разчитаме на сътрудничество с институциите и с висшите учебни заведения, и приветстваме по-голяма инициативност от тяхна страна. Надяваме се да имаме възможност прибавим и необхванатите до момента гори“, коментира Нели Дончева, координатор на горската програма във WWF.

Част от работата на WWF за опазване и популяризиране на старите гори е филмът „Непознатите гори“ на Камен Коларов, който показва впечатляващи кадри от вековни гори – убежища на защитени видове, на Витиня, Витоша, Пирин, Западна Стара планина, Камчия.

Повече за програмата на WWF за опазване на горите можете да намерите тук.