Търгът за приватизация с компенсаторки на държавна земя все още включва защитени местности и зони | WWF

Търгът за приватизация с компенсаторки на държавна земя все още включва защитени местности и зониPosted on 28 September 2012
Първоначално на търг се предлагаха около 50 000 дка ливади и пасища, които са част от европейската екологична мрежа Натура 2000
Първоначално на търг се предлагаха около 50 000 дка ливади и пасища, които са част от европейската екологична мрежа Натура 2000
© © Zig Koch / WWF
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" се обръща към земеделското министерство внимателно да провери още веднъж 154 000-те дка държавни земи, които са включени в търга, на който може да се плаща с компенсаторки.

Преди месец стана ясно, че поради грешки в информационните системи на земеделското министерство сред тези земи са включени защитени територии публична държавна собственост, които теоритично не могат да се приватизират.

На търг се предлагаха и около 50 000 дка ливади и пасища, които са част от европейската екологична мрежа Натура 2000. Тъй като все още не са обнародвани заповедите за обявяването на много от тези зони, природозащитниците настояваха тези земи да бъдат изключени от този търг. Причината е, че понякога заповедите за Натура 2000 включват забрани и нуждата от допълнителни инвестиции, необходими за екологосъобразно поддържане на мястото според европейските директиви за местообитанията и за птиците. Впоследствие това можеше да изненада закупилите държавни земи чрез търга.

Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов разпореди тези земи да бъдат изключени от настоящия търг.

Проучване на коалицията "За да остане природа в България" показва, че повечето областни дирекции по земеделие са се съобразили като цяло с министерската заповед. Изключение обаче правят областите Плевен, Пловдив и Хасково, в които влизат големи части от Стара планина и Родопите, както и защитената местност "Невида", която е буферна зона на резервата около връх Богдан в Средна гора. Всички те останаха в земите, предложени на търг.

Коалицията "За да остане природа в България" настоява земеделското министерство да провери още веднъж списъка с държавни земеделски земи, предложени на търг с компенсаторки, за да се избегнат бъдещи усложнения.
Първоначално на търг се предлагаха около 50 000 дка ливади и пасища, които са част от европейската екологична мрежа Натура 2000
Първоначално на търг се предлагаха около 50 000 дка ливади и пасища, които са част от европейската екологична мрежа Натура 2000
© © Zig Koch / WWF Enlarge