Спряха еврофинансиране по съмнения за задкулисно прокарване на бизнес интереси на Емил ДимитровPosted on 28 September 2012
Лифтът край Седемте рилски езера е построен с изтекла Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС)
Има предупреждения, че проекта на община Сапарева Баня всъщност подпомага частен бизнес проект за развитие на ски курорт
© forthenature.org
Европейската комисия (ЕК) изиска спиране на финансирането на проекти в Етрополе и Сапарева Баня и разследване на редовността и съответствието им с финансовите правила на Европейския съюз, предупреждават от коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България".

В съобщение от 25.09.2012 г. комисарят по регионална политика на ЕС Йоханес Хаан заявява, че ЕК е наясно с двата случая на предполагаема злоупотреба с фондове в рамките на българската оперативна програма за околна среда (ОПОС) за 2007 – 2013 г. и вече е започнала проверка.

Съобщението на ЕК е в отговор на въпрос от евродепутата Никос Хрисогелос, зададен на 20.07.2012 г. относно проектите:

- на община Етрополе, по който се предвижда развъждане на ловния вид благороден елен в ловни стопанства, свързани с депутата Емил Димитров;
- на община Сапарева баня, в рамките на който се изготвя екологична оценка на общ устройствен план (ОУП) на Паничище, чрез който се прокарва бизнес строителство в границите на Национален парк Рила.

"От отговора на ЕК е видно, че докато тече разследването ЕК е изискала от България да спре финансирането по двата проекта, което означава, че съмненията на българските природозащитници са основателни и са разбрани от ЕК", коментират от коалицията „За да остане природа в България.

През юли 2012 г. организации от коалицията внесоха отрицателни становища за ОУП на Паничище и предупредиха, че той прокарва отново върнатия през 2005 – 2006 от Министерство на околната среда и водите (МОСВ) план на ски центъра "Паничище-Езерата-връх Кабул.

В питането на Хрисогелос до ЕК се твърди, че подкрепените през 2012 г. от МОСВ проекти за финансиране на проекти за опазване на околната среда в общините Етрополе и Сапарева Баня съдържат предполагаемо скрито финансиране за частни икономически интереси, в противоречие с правилата на ЕС за финансиране и държавно подпомагане.

Проектът в Етрополе финансира възстановяването на два вида, които не са предмет на защита в нито една от зоните по Натура 2000 в района. Един от тях е благородният елен (Cervus elaphus), който не присъства в нито един от анексите на Директива 92/43 за застрашените видове, докато една трета от територията на община Етрополе принадлежи на ловно стопанство „Елен“, собственост на заместник-председателя на парламентарната комисия по земеделие и гори Емил Димитров, пояснява вносителят.

По отношение на проекта на община Сапарева Баня Хрисогелос предупреждава, че екологичните изследвания, оценки на капацитета на туристическите зони, развитието на бизнес план за туризъм, като част от общия устройствен план всъщност подпомагат частен бизнес проект за развитие на ски курорт. По този начин еврофинансирането на практика допринася за намаляване на разходите на частния инвеститор, което противоречи на правилата на ЕС, заявява евродепутатът. „Ниското ниво на прозрачност, характерно за българската ОПОС води до приемането на проектни предложения, които не отговарят на правилата за финансиране на ЕС", констатира той.
Лифтът край Седемте рилски езера е построен с изтекла Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС)
Има предупреждения, че проекта на община Сапарева Баня всъщност подпомага частен бизнес проект за развитие на ски курорт
© forthenature.org Enlarge