Природозащитниците предлагат решение за щъркелите при строителството на магистрала „Хемус”Posted on 10 May 2012
Белият щъркел живее близо до хората
Белият щъркел живее близо до хората
© WWF Russia / Alexandr Klimenko
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България” предлага да съдейства за решаване на проблема с белите щъркели, които според премиера Бойко Борисов са причина за забавяне на строителството на магистрала „Хемус“.

Орнитолози от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) подчертават, че белият щъркел е вид, живеещ в населени места, близо до хората. В последните години, поради предприетите природозащитни мерки, популацията му в България се увеличава. Човешкото присъствие близо до гнездото му, както и строителни дейности не биха причинили безпокойство и изоставяне на яйца или малки. Това би се случило с други видове птици като орли, лешояди и пеликани например.

Все пак при необходимост коалицията „За да остане природа в България” има готовност при разрешение от страна на МОСВ като изключение по Наредба №8 чрез съдействието на „Зелени Балкани” яйцата на двойката щъркели от магистрала „Хемус” да бъдат транспортирани за излюпване в инкубатор в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, където в последствие при успех в излюпването младите птици да бъдат пуснати на свобода.

Експертите по европейско законодателство от коалицията не смятат, че този случай може да е причина за наказателна процедура от Европейската комисия за нарушаване на Директивата за птиците. Течащите към момента наказателни процедури срещу България са за изграждане на ветрогенератори в района на Калиакра, които застрашават мигриращите популации на голям брой застрашени видове птици, както и за липсата на цялостна превантивна защита, довело до строителство основно на ветрогенератори и курорти в голям брой защитени зони от европейската екологична мрежа Натура 2000.
 
Белият щъркел живее близо до хората
Белият щъркел живее близо до хората
© WWF Russia / Alexandr Klimenko Enlarge