Какво би искал/а да потърсиш?

Държавата променя Закона за спорта, за да улесни прехвърлянето на Природен парк Витоша в частни ръце

 

С готвените промени в Закона за физическото възпитание и спорта „Витоша ски” АД ще може да вземе под концесия ски зона Алеко в Природен парк Витоша, като същевременно държавата финансира ремонта на лифтовете, а Българска федерация по ски ще може да ползва безвъзмездно за 20 години цялата територия на туристически център Алеко включително хижата, откри коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България”.

Промените в закона най-вероятно ще влязат на първо четене в пленарна зала на парламента през тази седмица. Заедно със Закона за горите и Закона за публично-частните партньорства това е поредният от пакета закони, който вероятно се променя, за да се улесни застрояването на Природен парк Витоша от една фирма и свързаните с нея. Промените могат да се отразят и на други защитени територии.

Междувременно директори по природозащитата от 15 европейски държави, в които работи международната природозащитна организация WWF, изпратиха писмо до премиера Бойко Борисов и председателя на парламента Цецка Цачева. В писмото се призовава да се отхвърлят готвените промени в Закона за горите или да се коригират, за да не се стига до унищожаване на български гори за строителство на ски писти и съоръжения в защитени територии и нарушаване на европейското законодателство за конкуренция.

Кои са лобистките текстове в промените на Закона за спорта?

В параграф 25 в Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за спорта се премахва задължението спортните обекти и съоръжения да се отдават под наем по реда на законите за общинската и държавна собственост. Хижите, които са частна държавна и общинска собственост, ще могат се наемат само от спортни организации.

Досега се изискваше от ползвателя да плати право на ползване както за екопътеките, които се водят обект за социален отдих, така и за ски пистите, ако са в горска територия и се отдават за ползване по Закона за горите. Сега параграф 26 на Закона за спорта дава възможност безвъзмездно право на ползване да се учреди за спортни клубове и федерации.

Според параграф 27 на ЗИД на Закона за спорта обектите за социален туризъм ще могат да се дават на концесия по Закона за концесиите. До момента текстът в закон за спорта се отнасяше само за спортни обекти и съоръжения, но не и за самите горски територии. С промените в закона ще може да се отдават на концесия и държавни и общински горски територии.

В параграф 29 на ЗИД на Закона за спорта се дава възможност средства от бюджета на Министерство на физическото възпитание и спорта да се отделят за изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения и на обекти за социален туризъм с национално значение. До момента това е възможно само за обекти, които са държавна и общинска собственост. Вече държавата ще може да отделя пари и за частни обекти.

В момента в регистъра на Министерство на физическото възпитание и спорта за обекти на социалния туризъм са включени ваканционни селища, въжени линии, еко пътеки и туристически бази, но промените в закона не ограничават да бъдат включени и ски писти или ски плацове.