WWF обявява международен конкурс за ученици „Училища за жива планета 2010”Posted on 07 July 2010
Конкурсът е отворен и за български ученици между 12 и 16 години
Конкурсът е отворен и за български ученици между 12 и 16 години
© WWF Austria
Виена – Международната природозащитна организация WWF обявява за трети път конкурс „Училища за жива планета”. Той е отворен за ученици между 12 и 16-годишна възраст от Австрия, България, Румъния и още 8 европейски държави. Заедно със своите учители те трябва да разработят проект по една от трите теми:

- Дунав – живата връзка на Европа,
- Екологичен отпечатък – потребление и глобални последствия
- Активни граждани – активизирай се и мотивирай останалите

Трима учители от всяка държава с по един от учениците си ще бъдат поканени за една седмица в Австрия през октомври 2010 г., за да участват в своеобразна академия по устойчиво развитие на WWF и фондация ERSTE. Младите хора трябва да наберат знания за възможностите за обществено и екологично отговорен живот, което е много повече от заучаване на факти и данни.

Целта на обучението по устойчиво развитие е младите хора е да получат умения да допринасят активно и отговорно за по-доброто бъдеще на цялото общество.

Всички учители ще бъдат поканени на финала в Австрия през юни 2011 г. Пътните разходи и престоят се покриват от организаторите.

Конкурсът е отворен и за български ученици между 12 и 16 години
Конкурсът е отворен и за български ученици между 12 и 16 години
© WWF Austria Enlarge