Какво би искал/а да потърсиш?

Скоро у нас ще заработи Социален климатичен фонд

WWF настоява енергийният преход да бъде справедлив

Преходът към възобновяема и чиста енергия е безалтернативен. Това се потвърждава и от проведената този месец глобална климатична среща COP28, както и от представения проект на Национална стратегия за устойчиво енергийно развитие. Той поставя за цел българската енергетика да се декарбонизира и да стане климатично неутрална до 2050 г. Това обаче, не трябва да се случва по несправедлив начин, особено що се касае до енергийно бедната част от обществото и домакинствата, уязвими от цената на електроенергията и горивата.

За тази цел от януари 2026 г. у нас ще заработи Социален климатичен фонд. С други думи, страната ни ще разполага с финансиране от близо 1 млрд. лева на година за периода от 2026 до 2032 г. Фондът ще подпомага уязвими домакинства, уязвими микропредприятия и уязвими потребители на транспортни услуги за смекчаване на последиците от въвеждането на нова търговия с емисии в секторите сгради и транспорт от 2027 г. До 37% от финансирането ще може да се отпуска като директна подкрепа на гражданите. Най-големият ресурс от Фонда обаче, ще бъде за зелени инвестиции.

На събитие в Берлин, организирано от Öko-Institut, както и на поредица от събития в София и други български общини, WWF България представи своите предложения за мерки за бъдещия Социален климатичен фонд:
  • ваучери от 3000 лв. за доставка и монтаж на климатици и отоплителни системи на пелети на 170 хил. ниско доходни домакинства;
  • ваучери от 10 000 до 20 000 лв. за енергоспестяващи мерки за саниране на индивидуални къщи за 500 000 ниско доходни домакинства.
 
(повече подробности вижте в изображението вдясно)

Според експертните оценки такива мерки могат да обхванат дългосрочно близо една трета от домакинствата в България. Освен това се очаква да реализират спестявания сред групи от българското население, които до сега не са имали възможност за участие по подобни програми.

Средствата биха могли да бъдат в рамките на 10 000 лв. на домакинство или до 20 000 лв., ако домакинството е решило да предприеме цялостно саниране. Тези предложения задължително трябва да бъдат комбинирани с допълнителни инструменти като безлихвени или ниско лихвени банкови заеми.

До юни 2025 година България трябва да разполага със социален климатичен план, който да започне да работи за подпомагане на енергийно бедните. Днес тази група обхваща около 40% от българските граждани. За да се случи това обаче е необходимо да се извърши планиране и картиране на енергийната уязвимост на домакинствата у нас.

Във WWF България работим за това правителството да предостави максимална подкрепа на домакинствата чрез европейски и национални ресурси като гарантира ефективно планиране на всички фондове. Застъпваме се за структурирани и системни политики, които да помогнат на хората да подобрят енергийната ефективност и да се справят с енергийната бедност. Законът за енергетиката изисква изготвянето на Дългосрочна програма за намаляване на енергийната бедност, която трябва да съгласува усилията на всички министерства и да предостави разнообразни инструменти за подкрепа на българските домакинства, коментира Теодора Пенева, старши експерт в програма „Климат и енергия“ на WWF България.
© Смолян прес
Презентация на предложенията на WWF България в община Чепеларе
© WWF
Мерки за енергийна ефективност, които могат да се приложат в българските домакинства.