Доклад на WWF: Природата и структурните фондове на ЕСPosted on 14 May 2007
vineyard next to a hill with forest
Vineyard near Brashlyan village in Strandzha Nature Park, Bulgaria
© Konstantin Ivanov
София – Международната природозащитна организация WWF обнародва доклад, който анализира как е планирано да се изразходват средствата от структурните фондове на Европейския съюз за предстоящия програмен период 2007 - 2013 г. Изследвано е какво са планирали 11 нови и стари страни членки на ЕС, включително и България, които общо ще получат 185 милиарда евро от регионалните фондове.

Според доклада при провеждането на регионалната политика възникват сериозни проблеми, защото опазването на природата често не са взима предвид от самото начало и не е систематично включено в плановете. WWF предупреждава, че плановете за регионално развитие, предложени от някои страни членки на ЕС, заплашват опазването на европейското биоразнообразие.

“WWF се опасява, че новите разходи за европейските региони могат да попречат на устойчивото развитие на много страни членки. Затова ние призоваваме Европейската комисия да поиска от тях да преразгледат плановете си, преди да получат средствата”, казва Стефани Ланг от Европейска програма на WWF в Брюксел.

На България докладът отделя десет страници, като проучването е проведено между януари и октомври 2006 г. Посочва се, че уроците, научени от времето на предприсъединителните фондове, не са добре залегнали в сегашните планови документи.

Неправителствените природозащитни организации не са информирани постоянно, като им е предоставяна по-непълна информация, отколкото на държавните служители. Документите за обсъждане са изпращани късно, обикновено три дни преди срещата на работните групи, което прави невъзможно задълбоченото им разглеждане и коментар. Не се е изпълнявал основния принцип на „партньорството” в програмния процес при планирането на някои оперативни програми като „Конкурентноспособност на българската икономика” и „Развитие на човешките ресурси”.

В същото време в доклада е отбелязано, че някои оперативни програми са били разработени с активното участие на природозащитни организации. Това са „Транспорт”, „Околна среда” и „Програмата за развитие на селските райони”.

Докладът ще бъде представен официално в Брюксел на 22 май 2007 г., вторник. Целият му текст може да свалите от интернет.
vineyard next to a hill with forest
Vineyard near Brashlyan village in Strandzha Nature Park, Bulgaria
© Konstantin Ivanov Enlarge