Какво би искал/а да потърсиш?

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ
© Wayuphong JITVIJAK / WWF Thailand

Като част от „семейството на пандата“ ние сме отдадени на каузата и мотивирани да направим положителна промяна в света – за хората и природата! Вярваме, че бъдещето е обнадеждаващо. Стараем се да сме добър пример с действията си.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Ние уважаваме разнообразието в природата и сред хората, партньорите и общностите, с които работим. Много и различни култури и индивиди представляват WWF, но сме обединени от една мисия, едно име и един общ набор от ценности:

СМЕЛОСТ: Демонстрираме смелост чрез действията си, работим за промяна там, където е необходима, и вдъхновяваме хора и институции да се справят с най-големите заплахи за природата и бъдещето на планетата - нашият общ дом.

ПОЧТЕНОСТ: Живеем според принципите, които проповядваме. Действаме с почтеност, отчетност и прозрачност. Позоваваме се на фактите и науката. Учим и се развиваме.

УВАЖЕНИЕ: Почитаме мнението, знанията и различията на хората и общностите, на които служим, и работим, за да гарантираме правото им на устойчиво бъдеще.

СЪТРУДНИЧЕСТВО: Постигаме успехи и се справяме с предизвикателствата, пред които сме изправени, чрез силата на колективните действия и иновациите.

Знаеш ли, че?

Мисията на WWF e да изгради бъдеще в което хората живеят в хармония с природата.

© © Shutterstock / A3pfamily / WWF
НАШИТЕ СТАНДАРТИ

Всеки офис ръководи изпълнението на стратегията на WWF в държавата си, като поема водеща роля в изпълнението на природозащитните дейности, набирането на средства и ангажирането на лица и институции на своя територия. На глобално ниво ние действаме и говорим в един глас в услуга на природата, на хората и на бъдещите поколения.

Освен това всеки служител на WWF е длъжен:

 • да почита човешките права;

 • да зачита местните общности;

 • да уважава равенството между половете;

 • да защитава правата на децата;

 • да пази достойнството на хората, с които работи и общува;

 • да осъжда всяка проява на дискриминация и тормоз;

 • да се бори срещу бедността;

 • да управлява рисковете и да осигурява качество;

 • да следва рамката за екологична и социална защита;

 • да спазва принципа за многообразие, справедливост и приобщаване;

 • да предотвратява и съдейства при нужда за разследване на актове на измами и корупция.

Коне Камарг в едноименната област в Южна Франция
ОТКРИТОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

Ние следваме култура, позволяваща на всеки безопасно да изрази своите притеснения от неподходящо поведение от страна на служител или партньор на WWF. Също така, местните общности или техни представители, които смятат, че са засегнати негативно от дейностите на WWF, могат свободно да изпратят своите жалби – или до офиса на WWF в България (office@wwf.bg), или до международния ни център за сигнали.