Какво би искал/а да потърсиш?

undefined
Регионален ръководител „Корпоративни партньорства"
Виолетка Минкова-Алексиева
Каква е ролята ти във WWF и откога си в организацията?

Работата ми е свързана с развиване на стратегията и капацитета на WWF CEE да привлича и работи с корпоративни партньори. Част от усилията ми са насочени към изграждане и управление на регионални партньорства, други - в подкрепа на офисите на WWF в България, Румъния, Украйна, Унгария и Словакия в работата им на местно ниво. Поех тази изключително отговорна и важна за мен роля в края на 2019 г.

Какво ти дава работата във WWF?

Вдъхновение и смисъл.

Сподели нещо любопитно за теб:

Майка съм на две прекрасни и енергични момчета, с които обичаме да караме тротинетки, да играем футбол и да готвим.