Какво би искал/а да потърсиш?

undefined
Старши експерт „Климат и енергия"
Теодора Пенева
Каква е ролята ти във WWF и откога си в организацията?

Старши експерт „Климат и енергия“ от април 2022 г.

Какво ти дава работата във WWF?

Възможност да развивам познанията и експертизата си в сферата на енергийната бедност, енергийната ефективност, устойчивото развитие на биомасата и други теми, свързани с климат и енергия, по един нов начин, с много по-задълбочено разбиране за европейските политики и възможностите им за прилагане в България. Вярвам и че съм полезна на екипа с разбирането ми на националната специфика на бедността, енергопотреблението в домакинствата, социалните проблеми в българското общество, причините за тях и начините за преодоляването им.

Сподели нещо любопитно за теб:

Познавам много панди от Китай, от различни градове и паркове там. Обичам да пътувам, да виждам как живеят обикновените хора от всички възможни кътчета на света, как се справят с трудностите си и какви радости носят в сърцата си.