Какво би искал/а да потърсиш?

undefined
Старши проектен сътрудник
Стела Апостолова
Каква е ролята ти във WWF и откога си в организацията?

Участвам в подготовката и изпълнението на различни дейности, координирам и подпомагам част от административната работа от 2011 г. насам.

Какво ти дава работата във WWF?

Прозорец към света, проблемите и красотата в него; надежда, че при постоянстване в правилна посока се прилагат добри решения; обкръжение от добронамерени и възпитани хора.

Сподели нещо любопитно за теб:

Имам магистърска степен от Биологическия факултет на Софийския университет и продължавам да изпитвам възхита от зашеметяващите съвършенство и многообразие на живия свят – уникален шедьовър, непостижим за човешките ръце и умове.