Какво би искал/а да потърсиш?

undefined
Регионален ръководител „Маркетинг"
Росица Русева
Каква е ролята ти във WWF и откога си в организацията?

Във WWF съм повече от 2 години и съм регионален маркетинг мениджър.

Какво ти дава работата във WWF?

Среща ме с хора от цял свят и ми дава възможност да помагам за опазването на природата всеки ден. Дава ми надежда, че има как хората да живеят в хармония с природата. Средата в организацията е такава, че постоянно научавам нови неща от опитни и много интересни личности и професионалисти. Дава ми вдъхновение и смисъл.

Сподели нещо любопитно за теб:

Трудно ми е да стоя на едно място. :) Обичам пътуването, движението, музиката и ги съчетавам в приключения с приятели по планини, реки и морета, нови земи...