Какво би искал/а да потърсиш?

undefined
Ръководител проекти
Райна Попова
Каква е ролята ти във WWF и откога си в организацията?

Проектен ръководител към програма „Климат и енергия“.

Какво ти дава работата във WWF?

Удоволетворението, че допринясам за едно по-добро бъдеще, където хора и природа съществуват в баланс и взаимно се допълват.

Сподели нещо любопитно за теб:

Обожавам планините, предизвикателствата и да пътувам.