Какво би искал/а да потърсиш?

undefined
Ръководител проекти
Райна Ангелова
Каква е ролятата ти във WWF и откога си в организацията?

Експерт в областта на енергетиката и климата от май 2022 г.

Какво ти дава работата във WWF?

Удоволствие от работа в екип с млади и амбициозни хора, загрижени за бъдещето на планетата. Удовлетворение, че със своята дейност мога да допринеса за борбата с климатичните промени, за промяна на мисленето и отношението към природната среда и опазване на биоразнообразието.

Сподели нещо любопитно за теб:

Любимо занимание - туризъм, изкачване на планински върхове в страната и чужбина. Основен принцип - няма лошо време за туриста, има не добре подготвени за лошото време.