Какво би искал/а да потърсиш?

undefined
Проектен сътрудник
Петър Милев
Каква е ролята ти във WWF и откога си в организацията?

Част от Панда екипа съм от октомври 2021 г. Работя като проектен сътрудник в отдел Климат и енергия и се включвам в проекти, част от Образование и младежка ангажираност.

Какво ти дава работата във WWF?

Работата във WWF ми носи удовлетворение, че давам от себе си за една по-щастлива планета. Да срещам колеги и хора, участващи в наши проекти, които са загрижени за природата, е истински обнадеждаващо.

Сподели нещо любопитно за теб:

Любимото ми животно е кравата. Ако видите някой да прегръща дърветата в парка, най-вероятно съм аз.