Какво би искал/а да потърсиш?

undefined
Ръководител „Мониторинг и развитие на проекти“
Нели Папазова
Каква е ролята ти във WWF и откога си в организацията?

Ръководя ръководителите на проекти, както и фондонабирането ни от публични източници. От началото на 2017 г. съм официално в екипа на WWF, а преди това още 2-3 години помагах като консултант по различни теми.

Какво ти дава работата във WWF?

Удовлетворение и вдъхновение заради изключително мотивираните и способни хора, с които работя, и заради каузите. Организация като WWF с нейната огромна мрежа и авторитет може да постигне много амбициозни резултати на глобално ниво, което я различава от много други и ми позволява да имам принос към нещо наистина голямо.

Сподели нещо любопитно за теб:

Занимавам се редовно с медитация, която ми носи спокойствие и яснота на ума. Според колегите ми суперсилата ми е да съм активен слушател. :)