Какво би искал/а да потърсиш?

undefined
Регионален експерт „Ключови клиенти"
Михаела Попова
Каква е ролята ти във WWF и откога си в организацията?

Занимавам се с корпоративни комуникации и управление на партньорства. Или иначе казано: подкрепяме каузата „бизнес с мисъл за природата“. Задачата на нашия отдел е да вдъхновява корпоративния сектор да бъде по-устойчив, подкрепяме го в конкретните стъпки как това да се случи и работим заедно за иновативни зелени решения в полза на бизнеса и природата.

Какво ти дава работата във WWF?

Възможност да прилагам знанията и опита си в подкрепа на кауза, в която силно вярвам. Също така имам възможност на ежедневна база да се срещам със съмишленици от цял свят - както от региона на Централна и Източна Европа, така и от други приказни краища на света като Швейцария, Австралия, Канада и много други.

Сподели нещо любопитно за теб:

Скочих от 12-метрова скала в морето и... Оцелях.