Какво би искал/а да потърсиш?

undefined
Старши експерт „Опазване на видове“
Мария Качамакова
Каква е ролята ти във WWF и откога си в организацията?

Старши експерт „Опазване на видове“. Във WWF съм от началото на 2017 г.

Какво ти дава работата във WWF?

Удовлетвореност, че с работата си мога да допринеса за каузата, в която вярвам - опазването на природата. Радост, че работя със страхотни специалисти и чудесни хора.

Сподели нещо любопитно за теб:

Наскоро защитих дисертация, свързана с реинтродукцията на лалугера, обожавам да съм сред природата, обичам да танцувам.