Какво би искал/а да потърсиш?

undefined
Главен счетоводител
Киприела Келорска
Каква е ролята ти във WWF и откога си в организацията?

Да радвам донорите и одиторите с безупречни отчети (главен счетоводител) вече повече от 13 години.

Какво ти дава работата във WWF?

Удовлетворение.

Сподели нещо любопитно за теб:

Обожавам да бягам (по пустите горски пътеки), но не и от работните си задължения.