Какво би искал/а да потърсиш?

undefined
Старши експерт „Политики и биоразнообразие“
Катерина Раковска
Каква е ролята ти във WWF и откога си в организацията?

Старши експерт „Политики и биоразнообразие“, занимавам се с природозащитни проекти и кампании, свързани със защитените територии и защитените зони от Натура 2000. Във WWF съм от повече от 16 години, с едно прекъсване от близо две години.

Какво ти дава работата във WWF?

Възможност да работя със силен екип и организация, за да запазим нашата си природа.

Сподели нещо любопитно за теб:

Народни танци - за разтуха и раздвижване :)