Какво би искал/а да потърсиш?

undefined
Старши експерт „Природозащитно законодателство"
Добромир Добринов
Каква е ролята ти във WWF и откога си в организацията?

Работя във WWF от 2017 г. Ролята ми е свързана с прилагане на природозащитното законодателство от държавните органи, подготовка на жалби и сигнали за нарушения на законодателството, изготвяне на предложения за подобряване на съществуваща нормативна уредба, свързана с опазване на околната среда.

Какво ти дава работата във WWF?

Възможност да променям лошите практики в опазването на околната среда и да давам пример на гражданите, че в модерната ни държава, те притежават силни средства да защитават конституционното си право на благоприятна и здравословна околна среда за тях и техните деца.

Сподели нещо любопитно за теб:

Обичам всички занятия сред природата. Дават ми възможност да се разтоваря от напрежението от работата си с постоянни нарушения на законите и да се зареждам с нова енергия да продължавам в тази посока.