Какво би искал/а да потърсиш?

undefined
Експерт „Младежка ангажираност и образование“
Бояна Драгоева

Каква е ролята ти във WWF и откога си в организацията?

Експерт „Младежка ангажираност и образование“ към WWF България и част от международното звено за образование (ELG) на WWF International.

Какво ти дава работата във WWF?

За мен е удоволствие, че имам възможността да подобрявам връзката между консервационната работа и образованието. Считам, че е от съществено значение да създадем устойчиви образователни програми, които не само информират, но и вдъхновяват младите хора да се ангажират с опазването на природата. В този процес, работейки с вдъхновяващи колеги, се стремя да развивам иновативни методи и проекти, които да подпомагат образователния процес и да насърчават активното участие на младежите в консервационни усилия. Не само това, за мен работата в организацията задълбочава връзката ми с природата и любовта ми към нея.

Сподели нещо любопитно за теб:

Най-голямо удоволствие ми носи пътуването по непознати (и познати) места, практиките по йога, шнорхелингът и да пия чай. Интересен факт за мен е, че съм обиколила почти цяла Европа сама.