Какво би искал/а да потърсиш?

undefined
Ръководител програма „Климат и енергия“
Апостол Дянков

Каква е ролята ти във WWF и откога си в организацията?

В момента ръководя екип „Климат и енергия“, тъй като там са съсредоточени моята експертиза и познания, а в екипа имаме чудесни колеги. Но съм имал и други роли в регионалната ни организация по отношение на зелената икономика, екосистемните услуги и устойчивите финанси. Във WWF съм от 2015 г. с малки прекъсвания до днес.

Какво ти дава работата във WWF?

Аз съм глобалист, въпреки че глобализацията от последните десетилетия е свързана със спорни и порочни практики. Но без да сме поне малко глобалисти, не можем да решим световни проблеми като климатичната криза. Затова фактът, че работя в най-голямата световна природозащитна организация, представена в толкова много държави, има голямо значение за мен. Въпреки че застъпничеството за климата е свързано с много стрес, знам, че правя нещо, което има значение за голямата картина и бъдещето на всички на планетата.

Сподели нещо любопитно за теб:

Аз съм единственият трейнспотър в българската панда общност на любители на птици, едри хищници, гризачи, риби и влечуги. Обичам влаковете и всякакъв вид енергийна и транспортна инфраструктура. Затова работя в посока да намалим отпечатъка от тези сектори върху природата и климата. Другото ми хоби са игрите и съм съавтор на Wheelville.