Какво би искал/а да потърсиш?

ВИДОВЕ СЪТРУДНИЧЕСТВО
© Jason Houston / WWF-US

Работим за бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА

WWF се стреми към партньорства с компаниите с най-голям потенциал за намаляване на своя отпечатък върху планетата. Заедно търсим и намираме решения за устойчивост за бизнеса и опазване и възстановяване на природата. Заедно можем да постигнем промяната, от която така силно се нуждаем, да дадем добър пример на останалите бизнеси и да постигнем резултати в опазването и възстановяването на дивата ни природа.

Juvenile giant panda (Ailuropoda melanoleuca) climbing a tree, Wolong China Conservation and Research Centre for the Giant Panda within Wolong Reserve, Sichuan Province, China.
ИМАМЕ 3 ВИДА КОРПОРАТИВНИ ПАРТНЬОРСТВА:

 

ТРАНСФОРМАЦИОННО ПАРТНЬОРСТВО

Работим за трансформиране на бизнес партньорите ни заедно, за да постигнем пряко въздействие върху места, животински видове или други належащи аспекти от работата ни през дейността на кампанията.

КОМУНИКАЦИОННО ПАРТНЬОРСТВО

Заедно можем да ангажираме обществеността с действия за опазване на природата. Това може да включва маркетинг кампания по наша кауза, съвместен продукт, проект или събитие.

КОРПОРАТИВНА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Бизнесът може да финансира работата на WWF България чрез филантропия под формата на дарение. То може да е свързано пряко с дейността на компанията или с тема, която вие и вашите служители възприемате за ключова.

(Pontianak) 2013, Image © WWF-Indonesia
ПОДДРЪЖНИЦИ НА КАМПАНИЯ

Изберете да станете поддръжник на някоя от кампаниите или програмите на WWF България. Така ще подкрепите нашата консервационна работа и ще направите видима своята ангажираност към каузата за опазване на природата и биоразнообразието.

Ще ви предоставим изчерпателна информация и материали за кампанията/проекта, които подпомагате. Можете свободно да ги използвате и споделяте по време на периода на кампанията. Получавате и възможност да споделим за вашето участие в нашите комуникационни канали, включително сайта на WWF, електронния ни бюлетин, социалните ни мрежи и др. Можете да ползвате и споделяте логото на кампанията със своите служители и партньори.

Кампании, които имат нужда от вашата подкрепа:
КОРПОРАТИВНА БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

Подкрепете ни с еднократно или редовно корпоративно дарение, за да подпомогнете нашата работа по опазване на българските гори, води и застрашени видове.

Имаме много възможности за комуникация на вашето дарение – от лого на кампания на WWF до благодарствено писмо и персонализиран сертификат за дарение, които да можете да покажете на своите партньори и служители. Вдъхновете ги и споделете своята ангажираност.

Сертификат на WWF България за направено корпоративно дарение
Включете се и подкрепете природозащитната дейност на WWF България

Независимо дали с фирмено дарение или като дългосрочен партньор, свържете се с нашия мениджър Корпоративни партньорства - Марина Михайлова, за да намерим заедно най-ефективния модел за ангажимент на вашата компания!