Какво би искал/а да потърсиш?

ПРИНЦИПИ НА РАБОТА С БИЗНЕСА
© WWF-Denmark

WWF е една от най-големите и влиятелни екологични организации в света.

Отношенията ни с бизнеса се основават на следните принципи:


ПРОЗРАЧНОСТ И ДОВЕРИЕ

Взаимоотношенията ни с нашите партньори се основават на пълна прозрачност и доверие. Целта ни е да комуникираме публично приноса на нашите стратегически партньори към мисията ни за опазване на дивата природа.

ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ РАВНИ

Нашите отношения с бизнеса се основават на равнопоставеност между партньорите. Всяка страна си запазва правото да изразява публично несъгласие с другата.

ЛИПСА НА ЕКСКЛУЗИВНОСТ

Ние във WWF смятаме, че няма ексклузивност в опазването на планетата, затова не предоставяме такава на нашите партньори, нито я изискваме от тях. Партньорството с WWF не гарантира и не предполага нашата организация да препоръчва или рекламира дейността, продукта или услугите на компанията-партньор. Правата и принципите за комуникация се определят ясно още при сключването на партньорството и се управляват през целия срок на отношенията.

FAQ