Какво би искал/а да потърсиш?

АКТУАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА
© Wild Wonders of Europe /Staffan Widstrand / WWF

WWF работи с над 2800 компании по целия свят.

Международни партньорства, активни в България
undefined
IKEA
WWF и IKEA работят заедно за опазването на стари гори от 2002 г. Целта на сътрудничеството е да се осигури отговорно управление на горите и борба с незаконната сеч.

В рамките на партньорството са картографирани най-известните девствени и стари гори в България и са завършени процедури, гарантиращи тяхното опазване. Това включва и 110 000 ха държавна собственост гори, за които WWF България спечели наградата Натура 2000 за образцово сътрудничество между държавни агенции и неправителствени организации. 
undefined
Coca-Cola
The Living Danube Partnership e уникално междусекторно партньорство, което обединява WWF Централна и Източна Европа, Coca-Cola Foundation и Coca-Cola system, както и Международната комисия за опазване на Дунав (ICPDR), за да възстановят и съхранят влажните зони в Дунавския басейн.

Благодарение на това сътрудничество, 3,700 хектара от крайречните зони на островите Персин и Калимок са се възползвали от подобренията на шлюзова система, позволяваща по-добро регулиране на водата в обектите. Мерките вече дават резултат и ползи по отношение на увеличаването на количеството риба, както и подобрено местообитание за редки видове като къдроглавитe пеликани, които се завърнаха по тези места след 50-годишно отсъствие.
Национални партньорства
undefined
EVN
Енергийният концерн EVN е наш партньор в грижата за възстановяването на крайречната гора край Стамболийски. Общата ни амбиция е да подпомогнем израстването на здрава и силна гора, такава, каквато някога е съществувала на това място, преди теренът да бъде изсечен и превърнат в пасище, а след това и в сметище.

За целта, под ръководството на специалисти от WWF, EVN ще засади 2200 дръвчета на площ от шест декара – 400 фиданки от черна елша, 300 фиданки от черна топола и 1500 жълъда от летен дъб. Инициативата ще се осъществи в рамките на три години.

undefined
Kaufland
Kaufland подкрепя младежката ни програма Panda Labs като част от устойчивата CSR политика на компанията под мотото „Действията носят промяната“. С тяхна помощ и подкрепа Panda Labs мобилизира младите хора за решаване на някои от най-неотложните екологични и социални проблеми в света.

Kaufland участват не само с финансова подкрепа, но и с лектори и членове в журито на всички Master-класове. 
С Kaufland Bulgaria спечелихме награда за „Най-сполучливо партньорство“ на конкурса „Корпоративен дарител“, организиран от Български дарителски форум.
undefined
AquaSource
AquaSource Algae Group Ltd е наш корпоративен партньор в борбата за опазване на мечките. Oбединихме сили, за да възстановим хармоничното съжителство между мечките и хората. 

Компанията е посветена на насърчаването на здравословен начин на живот. AquaSource се стреми да сведе до минимум влиянието върху околната среда на своите продукти, опаковки и въглероден отпечатък.
undefined
Starbucks Bulgaria
Starbucks Bulgaria подкрепя усилията ни за разширяване на мрежата от защитени територии в България. Компанията инвестира в тази наша дейност въведената през януари такса от 10 стотинки за своите клиенти, използващи пластмасови чаши за еднократна употреба. По този начин Starbucks Bulgaria не само ограничава използването на пластмаса в бизнеса си, но и насърчава своите клиенти и служители да водят по-природосъобразен начин на живот.

„Пластмасата за еднократна употреба е проблем, който обществото днес припознава като такъв повече от всякога. С нашата инициатива искаме да повишим осведомеността на хората за необходимостта от намаляване на отпадъците и да насърчим формиране на поведение, което да бъде от полза за планетата“, споделя Иван Георгиев, оперативен директор на Starbucks за България.