Какво би искал/а да потърсиш?

СИГНАЛИЗИРАЙ ЗА НЕЗАКОННА СЕЧ
© WWF

Незаконният дърводобив в България е между 1/4 и 1/3 от размера на официално добитата дървесина, което формира сенчест бизнес за над 100 милиона лева годишно. Освен че ощетяват държавния бюджет, незаконните сечи лишават дългосрочно цели райони от гора и от питейна вода.

Можем да спрем незаконните сечи!

Всеки може да даде своя принос, за да опазим безценните български гори от посегателства. Подготвихме кратки инструкции как да проверим дали наистина сечта, на която сме свидетели, е незаконна.

© WWF

Потърси табела, обозначаваща сечище


Усъмниш ли се, че сечта, на която си попаднал, е незаконна, потърси табелата, която я обозначава. Тя информира за територията, в която се извършва добивът на дървесина. Показва също собствеността на гората, разрешението за сеч, датата на издаване и изпълнителя.

Табелата най-често изглежда по начина, показан на снимката - временна, на лист хартия, защитена с подръчни средства от атмосферни влияния.

 

© WWF
Сравни интензивността на сечта

Съотношението на маркираните за сеч дървета спрямо общия брой дървета в гората е важен индикатор за незаконна сеч. В младата гора покритието на короните на дърветата не трябва да пада под 70%, като дърветата се отсичат равномерно.

Как да различим законна от незаконна сеч?

Ако на единица площ (например 1000 m2) са отсечени всеки 5 от 10 дървета, може да се предположи, че има нарушение (освен ако не са отсечени предимно най-тънките дървета).

 

© WWF
Провери за контролна горска марка
Марката се поставя на две места с видим знак. При законните сечи:

• дърветата най-често са маркирани 1 година преди започване на дърводобива;
• марката обикновено се поставя на 2 места: на височина около 130 см от ствола на дървото, както и в основата му, за да остане видима и след отсичането му;
• марката, която е в в основата на дървото, е шестоъгълен печат, съдържащ уникален номер на горска марка; тя може да е в син, зелен или черен цвят, но се срещат и такива в оранжево, жълто или розово.

Незаконно отсечените дървета най-често са маркирани с фалшива марка или спрей:


Това се разпознава ясно спрямо шестостенния отпечатък на законно отсечените дървета.

ВАЖНО: ако видиш червена марка върху отсечен дънер, то това е контролна горска марка и означава, че горските служители са констатирали това дърво като незаконно отсечено. В този случай не е нужно сигнализиране.
© WWF
Използвай мобилния си телефон

Намери локацията си с помощта на картата на старите гори на WWF: http://gis.wwf.bg/mobilz. Така получаваш данните за гората, в която се намираш: номер, площ, дървесен вид, възраст и запас.

Задължителни стъпки преди подаване на сигнал за незаконна сеч:

Направи проверка в регистъра на ИАГ (http://iag.bg) за позволително за сеч по номера на гората. Разрешителното в регистъра трябва да е с дата, обем, изпълнител и дървесен вид.

© Alain Compost/WWF
Подай сигнал
​Ако установиш нарушение или смяташ, че има нередност, подай сигнал по някой от следните канали, не оставай безразличен.

Подаването на сигнали е начин да противодействаме на престъпленията срещу дивата природа. Има нужда от повече активни граждани, които сигнализират за незаконни действия и нередности.

При съмнение за незаконна сеч и нарушение в горите подай сигнал на:

 
• Обади се директно на 112;
• Мобилно приложение за Android „Спаси гората“;
• Регионалната дирекция по горите (РДГ);
• Изпълнителна агенция по горите.
 
 
Свали „Спаси гората“ на телефона си

Можеш да подадеш сигнал и през специално създаденото от нас мобилно приложение „Спаси гората“.


С негова помощ вече всеки има какво да направи, ако стане свидетел на незаконни дейности или природни бедствия в гората.
Приложението може да бъде изтеглено безплатно от Google Play, като в момента е налично само за Android.