Какво би искал/а да потърсиш?

СИГНАЛИЗИРАЙ ЗА НЕЗАКОНЕН УЛОВ И ТЪРГОВИЯ С ЕСЕТРИ
© Hartmut Jungius, WWF

​Есетрите са най-застрашената от изчезване група животни в световен мащаб. Незаконният улов - главно заради техния хайвер - е основната пряка заплаха за оцеляването им.

СИГНАЛИЗИРАЙ ЗА НЕЗАКОНЕН УЛОВ НА ЕСЕТРИ

В България има пълна забрана за улов на всички есетрови риби. Тя изрично упоменава, че не само риболовът е забранен, но също така отравянето, използването на експлозиви или всякакви други материали, които могат да вцепенят рибата. Разпоредбата забранява носенето, транспортирането и продаването на есетри, уловени в българските води на Дунав и Черно море, както и на есетрови продукти. Случайно уловена есетра трябва да бъде върната във водата незабавно.

Ако станеш свидетел на незаконен риболов, не се колебай да сигнализираш за това в Министерството на земеделието, храните и водите. Съветваме те при възможност да включиш снимков и/или видео файл към електронния сигнал, както и максимално детайлно описание на видяното.

Въпреки преустановяването на международната търговия на див хайвер, есетрите продължават да бъдат обект на бракониерство поради голямото му търсене. Хайверът от моруна е сред най-скъпите храни в света.

© WWF
СИГНАЛИЗИРАЙ ЗА НЕЗАКОННА ТЪРГОВИЯ С ХАЙВЕР

Световната търговия на хайвер е внимателно регулирана и следена, а в България търговията на див хайвер е забранена.

Всички видове контейнери с хайвер, независимо от техния произход, трябва да имат CITES етикет. CITES e съкратеното английско наименование на Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, по коята България е страна-членка.

Ако попаднеш на хайвер от дива есетра или на контейнер без етикета на CITES, не се колебай да сигнализираш за това до Българската агенцията по безопасност на храните. Сигнал може да подадеш чрез тяхната гореща телефонна линия на номер 0700 122 99 или при попълване на електронна форма.