Какво би искал/а да потърсиш?

У ДОМА
© Global Warming Images / WWF
  • Засади растения, които привличат пчели. 78% от растителните видове и 84% от хранителната продукция в Европа частично или напълно зависят от опрашването на пчелите.

  • Компостирай.Така намаляваш количеството отпадъци и допринасяш за една по-богата почва.

  • Пести водата. Нужно ли е да тече, докато си миеш зъбите, например?

  • Изключвай електрическите уреди, които не ползваш в момента. Само с изгасянето на лампите и изключването от контакта на останалите електроуреди можеш да намалиш с до 20% разхода си на енергия и съответно - сметката за тока.

  • Консумирай толкова, колкото наистина ти е необходимо. Това важи за всичко, не само за храната.

  • Споделяй с близките си хора. Най-добрият пример е личният.