Какво би искал/а да потърсиш?

От години ние от WWF България работим неуморно за опазването на защитените територии и защитените зони в България, както и за обявяването на нови такива.

Изключително горди сме, че работата ни се увенчава с успех и можем да се похвалим с  постижения. Всичко това се случва, благодарение на мотивирания ни екип, доброто сътрудничество с различни партньори и подкрепата на поддръжници.

Подкрепи ни
Усилията ни за Пирин не бяха напразни
© WWF

Опазваме Пирин

Предложихме експертни решения за опазването на Пирин, водихме дела, инициирахме проверки и проведохме най-голямата международна кампания за спиране на план за управление на Парка, който трябваше да разреши мащабни сечи и строежи на територията му с цел развитие на нова туристическа и ски инфраструктура.

29 април 2020 г. е датата, която никога няма да забравим. След три години непрестанни усилия, на този ден спечелихме съдебната битка за Пирин! Така планът, който даваше възможност за строителство в 66% и сечи в 48% от Парка, няма да влезе в сила. 

През 2019 г. Проведохме мониторинг на врабчовата кукумявка и на дивата коза в националния парк, които показаха, че популациите им продължават да са под натиска на човешки дейности и съответно не могат да се увеличат.

През август 2022 г. спечелихме поредната съдебна битка за опазване на Пирин - срещу санитарните сечи в парка, които неправомерно унищожават стари гори, нарушават спокойствието на обитателите им и пречат на естественото възстановяване на горските екосистеми. 
Виж богатството на Пирин

Защитена зона
© МОСВ

По наше предложение беше обявена нова защитена местност „Есетрите-Ветрен“


Защитената местност обхваща повече от 288 хектара от площта на река Дунав близо до село Ветрен и пред езерото Сребърна. В границите ѝ изрично се забранява добив на инертни материали от коритото на реката, както и драгиране на дъното ѝ. Недопустимо е също и изхвърляне на отпадъци, заустване на непречистени отпадъчни води, строителство на хидротехнически съоръжения, нарушаване на естествените хидро-морфологични процеси, както и евентуално пренасочване и забавяне на водните течения или затваряне на страничните ръкави на реката в участъка.

Основната цел за опазване в защитената зона са есетровите риби, чиито малки са избрали този участък от реката за хранене и почивка по дългия им път към морето.

Освен есетрите още 40 други вида риби са установени в този малък участък на реката, като 21 от тях са включени в Червената книга на България.

Заповедта за обявяването на зоната е издадена по предложение на WWF - България, подкрепено от местната риболовна асоциация, Регионалната инспекция по околна среда – Русе и Националния природонаучен музей към БАН, внесено през април 2022 г.
Протестите, като този в защита на Природен парк Странджа и Защитена местност Камчийски пясъци от 2006 г., вече няма да може да се провеждат
© Vesselina Kavrakova

Опазваме Странджа


Сагата „Природен парк Странджа“ тече от години. Всичко започна през 2006 г. с опита да се заличи статутът му. Тогава, заедно с други природозащитни организации, проведохме голяма кампания, за да не го позволим.

В резултат Законът за защитените територии беше променен и подобен тип обжалвания станаха невъзможни.

През 2008 г. беше направен втори опит за застрояване на крайбрежието на природен парк Странджа чрез проект на Общ устройствен план на община Царево.

Последваха жалби от наша страна, в резултат на които планът беше отхвърлен. За съжаление, днес строителството в района на Синеморец не спира. Не спират и нашите усилия да го предотвратим и да опазим това чудно природно богатство.
Доброволци почистиха плажа при устието на р. Велека в Природен парк Странджа
© WWF DCP BG Archive
Грижим се за Странджа
Река Веселина
© Michel Gunther / WWF

С наша помощ бе създадена нова защитена местност „Река Веселина“


По наше предложение бе обявена нова защитена местност, обхващаща района на река Веселина в землищата на селата Къпиново и Миндя край Велико Търново.

Защитената местност включва комплекс от влажни зони и други ценни природни местообитания, сред които крайречни гори, пасища и ливади.
Гори покриват над 60% от Природен парк Витоша
© Vitosha Nature Park Administration

Опазваме Витоша


Взехме активно участие в борбата срещу плановете за изсичане на гори за трикратно разширение на съществуващите ски-съоръжения през 2009 г.

Последва нов опит да се прокара същият проект чрез промени в Закона за горите и през 2012 г., който завърши с президентско вето и връщане на закона в парламента, където вредните поправки бяха отхвърлени.

През 2015 г. се наложи да реагираме на проект за актуализация на плана за управление на Парка, който предвиждаше възможност да се строи на 40% от територията му. Кампанията даде резултат и не позволи приемане на плана в този му вид. В момента в сила е предишният план, който има много силни режими за опазване на парка.

Навръх 87-ия рожден ден на Природен парк Витоша поставихме 82 нови табели, които да запознаят хората с огромното значение на мъртвата дървесина за живота в гората.
Хората от Габровско вече три пъти се включиха в инициативата на WWF Национален ден на природните паркове, която включва и
© Balgarka Nature Park

Възстановихме гори в 10 природни парка


Подобрихме природозащитното състояние на 10 защитени територии, като възстановихме 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в горите на обща площ около 21 000 ха:
 • премахнахме 3 чужди вида в 4 парка;
 • възстановихме 5 типа горски местообитания чрез засаждане на фиданки от местни видове в 7 природни парка;
 • възстановихме 13 вида редки растения, характерни за 4 типа местообитания в 4 парка;
 • в природен парк „Странджа“ бяха отгледани 1441 дка млади гори по Саарланския метод;
 • погрижихме се за парковата инфраструктура: направихме 17 туристически къта, 1 туристически маршрут, 25 малки дървени моста, 123 информационни табели, 246 пътуващи знаци, 70 забранителни знаци, 735 огради, 380 m дървени скари;
 • проведохме дни за почистване на природните паркове 3 поредни години, в които участваха 9400 доброволци и бяха събрани 36 тона отпадъци;
 • организирахме над 10 обучения на горски собственици за устойчиво горско стопанисване.
© WWF Bulgaria
Грижим се за Витоша
Натура 2000
© WWF

Допринесохме към създаването на Натура 2000 мрежата в България


Включихме се в тази толкова значима за българската природа инициатива със следните дейности:
 • Проучвания на рибите и природните местообитания и подготовка на предложения за защитени зони по притоците на река Дунав и Дунавските острови - общо 35 зони на площ от 50 000 ха;
   
 • Участие в мащабна кампания на природозащитната общност за приемане на пълното научно предложение за Натура 2000 мрежата на площ от близо една трета от сухоземната територия на страната. Това включваше застъпнически дейности и обществена кампания през 2007 и 2008 г.;
   
 • Повишаване на капацитета на администрацията за Натура 2000 за изграждане и управление - научни публикации по различни природни местообитания, събитие за обучение.
Река Соча, Словения
© WWF

Успешни кампании в защита на НАТУРА 2000 и на Рамковата директива за водите


Стотици хиляди души дадоха гласа си за запазването на жизненоважни закони в Европа в защита на ценната ни дива природа. Рекорден брой за цялата история на Европейския съюз!

Заявихме категорично на Европейската комисия, че директивите не трябва да се преразглеждат и отслабват, какъвто беше първоначалният замисъл. Кампаниите ни се увенчаха с успех - през декември 2016 г. Европейската комисия обяви, че екомрежата Натура 2000 е доказала полезността си и че няма да бъде ревизирана, а през 2020 г. същото решение беше взето и за Директивата за водите.

Най-силното ни желание е да изградим бъдеще, в което хората живеят в хармония
с околната среда.

Затова работим с огромен ентусиазъм за опазването и възстановяването на дивата природа. И сме щастливи, че ти също си част от това.

Подкрепи ни