Какво би искал/а да потърсиш?

Във WWF работим за декарбонизация на енергетиката и индустрията, както и за внедряването на иновативна, кръгова икономика без парникови емисии и отпадъци.

Изключително горди сме, че работата ни се увенчава с успех и можем да се похвалим с  постижения. Всичко това се случва благодарение на мотивирания ни екип, доброто сътрудничество с различни партньори и подкрепата на поддръжници.

Подкрепи ни
ТЕЦ
© WWF

Работим за прекратяване на въгледобивната енергия и справедлив преход


На въглищата се падат 70% от емисиите на парникови газове в света. Замърсяването на атмосферата в резултат от минното дело и тежката индустрия е огромен проблем. На въглищата дължим и 2/3 от случаите на здравни проблеми вследствие замърсяването на въздуха в Европа – с обща финансова тежест от 22 млрд. евро годишно.

Рисковете за човешкото здраве и за икономическото развитие налагат постепенното затваряне на въглищните централи в Европейския съюз до средата на века. Това, разбира се, ще доведе до затварянето на въглищните централи и у нас, което пък ще остави без работа хиляди миньори и енергетици от въгледобивния комплекс „Марица - Изток“.

Ние от WWF смятаме, че тези хора не бива да бъдат излагани на риск! Затова правим всичко по силите си този преход да бъде плавен и справедлив и да позволи вливането на техния потенциал в други сфери. Това обаче няма как да стане без сериозна държавна подкрепа, която да даде нов тласък на региона след края на въгледобива.
Въгледобивният комплекс „Собиески“ крие едни от най-големите запаси на въглища в Полша
© WWF

Подготвихме прогнозен доклад за новите работни места в енергийния сектор


Въглищата остават в миналото, а броят на работните места във въгледобивната промишленост из цяла Европа, както и в България, рязко намалява.

Подготвихме доклад, който прогнозира новите работни места у нас в контекста на справедливия преход. Той показа, че секторите „възобновяема енергия“, „биоземеделие и биохрани“, „биопластика“, IT и „ресурсна ефективност“ ще имат нужда от кадри. А регионите, разчитащи на изкопаемите горива, трябва да използват по нов начин наличните ресурси като хора, земя, имоти, гори, води и енергиен потенциал.

Данните сочат, че 15 600 служители от въглищния бранш лесно ще намерят работа в съществуващите икономически сектори, но ще бъдат по-ниско заплатени. В същото време само 2850 работни места ще бъдат създадени въз основа на иновации и нови технологии.
Участието на бизнеса в борбата срещу климатичните промени е по-важно от всякога
© WWF

Променихме Плана за възстановяване и устойчивост за повече биоразнообразие и климат


Благодарение на фокусираните ни усилия в Плана за възстановяване и устойчивост беше обърнато повече внимание на климата и биоразнообразието, като за първи път в историята на България бе назначен вицепремиер по климатичните въпроси.
Освен това Планът ще изразходва 32 милиона евро за адаптиране на екосистемите и хората към последиците от изменението на климата, а системата за ранно предупреждение от горски пожари ще бъда подсилена с нови наблюдателни кули.

Опазването на горите и заплахите пред климата ще бъдат внедрени и в училищното образование. Планът ще финансира изграждането на 10 рибни прохода и премахването на 10 изкуствени бариери по протежение на 400-километров участък от български реки, а 6 ценни влажни зони ще бъдат частично възстановени. И не на последно място – най-сетне бе определен краен срок за излизане от въглищната зависимост и преминаване към нисковъглеродна икономика – 2038 г.

Филмът, който включва и историята на Бобов дол, предизвика засилен интерес на премиерата си в Брюксел
© WWF

Кметовете на Перник и Бобов дол подписаха Декларацията за справедлив преход


В резултат от усърдната ни дейност с редица въгледобивни общини в България и Европа, през есента на 2020 г. десетки кметове, традиционно разчитащи на въгледобива, подписаха „Декларацията на WWF за справедлив преход“, с което казаха „да“ на устойчивото бъдеще.

Горди сме, че в инициативата за декарбонизация, която само допреди години изглеждаше невъзможна, се включиха и две български общини – Перник и Бобов дол.

Стремежът е тя да доведе до създаването на устойчиви икономически дейности в една чиста природна среда, като същевременно отвори нови работни места за заетите в енергийния сектор. Тази есен кметовете от въгледобивните общини отново ще дискутират темата – този път на българска земя.
Климатичната тема заема основно място в дневния ред на предстоящата среща на върха в Брюксел
© WWF

Парижкото споразумение


През 2015 г. беше постигнато историческо световно споразумение за климата на срещата на върха в Париж през декември.
WWF участва в представянето на climate change performance index за България – инструмент, даващ реална оценка какво прави страната ни за климата на всички нива.

WWF България участва активно в изготвянето на политиките и законодателството, което регулира работата по въпросите на климата на национално ниво.
Часът на Земята
© WWF България

Часът на Земята
 

„Часът на Земята“ на WWF e най-мащабната инициатива, посветена на борбата с климатичните промени и опазването на нашия общ дом – планетата Земя. В инициативата се включват милиони хора от над 7000 града в 180 страни.

По традиция в последната събота на месец март, между 20:30 ч. и 21:30 ч. гасим осветлението в домовете си, а знакови сгради притъмняват фасадите си, като по този начин се отправя призив за по-устойчиво бъдеще.

„Часът на Земята“е и дарителска инициатива, която привлича подкрепата на широката общественост и бизнеса в помощ на грижата за околната среда. Мащабната промяна, от която планетата ни се нуждае, е възможна, само в случай че работим всички заедно за бъдеще в хармония с природата.

През годините екипът ни е организирал най-разнообразни събития: светлинно шествие по жълтите павета на столицата, рисуване със светлина, нощно изкачване на Черни връх, офлайн и онлайн концерти и шоу програми, детски конкурси за рисунки и много други.

Най-силното ни желание е да изградим бъдеще, в което хората живеят в хармония
с околната среда.

Затова работим с огромен ентусиазъм за опазването и възстановяването на дивата природа. И сме щастливи, че ти също си част от това.

Подкрепи ни