Какво би искал/а да потърсиш?

Във WWF работим за противодействие на закононарушенията срещу дивата природа, като бракониерство, трафик и отравяне на диви животни.

Изключително горди сме, че работата ни се увенчава с успех и можем да се похвалим с  постижения. Всичко това се случва благодарение на мотивирания ни екип, доброто сътрудничество с различни партньори и подкрепата на поддръжници.

Подкрепи ни
Спасителен мечешки отряд, сайт
© WWF

Създадохме „Спасителен мечешки отряд”


В края на 2020 г. дадохме старт на нашата дългосрочна мисия за опазване на кафявите мечки у нас.

Кафявата мечка е включена в Червената книга на България (2015) със статут на застрашен вид и е защитена със Закона за биологичното разнообразие. Видът е приоритетен за опазване и в Европейския съюз.

Като вид, нуждаещ се от големи индивидуални територии, срещите на хората с мечките са неизбежни. Целта ни е да се погрижим за намаляване на негативните въздействия от човека върху мечките (бракониерство, деградация на местообитанията и безпокойство), но и да защитим хората и тяхното имущество - овощни градини, пчелини, домашни животни, които могат да пострадат от присъствието на мечки. За да могат мечки и хора да живеят в хармония.

За последните години предоставихме и монтирахме десетки електропастира в населените места с най-много нанесени щети от мечки. Спасителният отряд участва в преместването на проблемни мечки, както и в улавянето и осигуряване на грижа на осиротели малки мечета. Екипът ни създава образователни табели и брошури, среща се с институции и местни власти, отзовава се на десетки сигнали месечно, проучвайки ситуацията и предлагайки решения. Гледай как се спасява 5-месечно мече
Мечката Симона, която обитаваше района на родопското село Могилица, беше намерена убита в гориста местност
© WWF

Търсим хуманни начини за решаване на конфликтите с проблемни мечки


Между 2021 и 2023 нашият екип организира и проведе първите у нас премествания на проблемни мечки. 

Макар при конфликтни ситуации тази практика на действие да се радва на голяма популярност сред заинтересованите страни, тя поставя и редица казуси включително къде да бъдат пуснати проблемните мечки. 

За съжаление действията ни не винаги успяват да решат трайно проблема и мечките или се връщат в старите си територии, или създават проблеми, но в други населени места. Това се случва особено в случаите, когато проблемното поведение на мечката не бъде открито веднага и мечката остава с месеци в населеното място, като губи страха си от хората. 

Макар и да не постигнаха желания резултат, опитът от трите акции за преместване на проблемни мечки беше особено ценен. Благодарение на поставените GPS-нашийници, събрахме ценни данни за движението и поведението на проблемните мечки, което ни даде нови знания за прилагането на превантивни мерки.

Акциите за преместване на проблемни мечки и търсене на решения нямаше да бъдат възможни без колективните усилия, подготовка и подкрепа от страна на Националната служба за защита на природата към МОСВ, спасителен център „Арктурос" - Гърция , Фондация ЧЕТИРИ ЛАПИ, Сдружение за дива природа „Балкани", Национален парк „Централен Балкан", РИОСВ София и РИОСВ Смолян.
© WWF Bulgaria
Част от екипа „Опазване на видове“
Ключова визия по проект „Успешно преследване на престъпленията срещу дивата природа в Европа“ (SWiPE)
© SWIPE/WWF

Изготвихме първия по рода си доклад за престъпленията срещу дивата природа у нас


Подобен анализ не е правен в България досега - проучването ни за реалния мащаб на закононарушенията срещу дивата природа обхваща периода 2016 – 2020 г. 

Резултатите са повече от интересни. Оказва се например, че има голямо разминаване между броя пострадали животни, регистрирани от институции, и преминалите през рехабилитационни центрове в страната. От данните става ясно също, че застрашените видове се ползват със значително по-слаба защита от т.нар. икономически значими видове - т.е. от разрешените за лов и риболов.

В доклада отправяме редица препоръки към компетентните държавни органи.

  Прочети още
Престъпленията срещу дивата природа са престъпления срещу всички нас

Трите спасени мечета отново са в дивата природа
Когато камионът се отвори хиляди малки есетри се отправиха на дълго пътешествие
© WWF

Зарибихме Дунав с хиляди есетри


Ние от WWF единствени в България правим зарибявания с есетри - критично застрашени риби, оцелели още от времето на динозаврите, но днес изправени на ръба на оцеляването!

През годините пуснахме в Дунав хиляди малки рибки - моруни, руски есетри и чиги. С това целим да укрепим популацията им.

През 2019 г. пуснахме в Дунав 20 000 руски есетри, а през 2014 и 2015 г. 60 000 чиги се отправиха към Черно море. През 2020 г. пуснахме над 7000 моруни - един от четирите останали в Дунав есетрови вида. Рибите са отгледани в български развъдник при специални условия, позволяващи по-лесната им адаптация в естествената среда. Освен това са маркирани от екипа на WWF с цел проследяване на тяхното развитие.

Международният съюз за защита на природата класифицира есетрите като най-застрашената група от видове в света. Затова в продължение на много години WWF България работи за опазването на техните естествени местообитания. 

 

Продажбата на месо и продукти от диви есетри е забранена от закона
© WWF

Направихме проучване на пазара за есетрови продукти


През 2021 г. създадохме първия по рода си доклад с доказателства за мащаба на бракониерството и незаконната търговия с есетри и есетрови продукти. Събрахме данни за нарушенията както в България, така и в Румъния, Сърбия и Украйна.

Оказа се, че въпреки забраната, месо и хайвер от диви есетри все така се продават свободно на българския пазар. Повечето нарушения са в заведения в дунавски градове, а незаконният хайвер се продава предимно в интернет. Опасенията ни са, че реалните нива на незаконна търговия и улов на есетри вероятно са в пъти повече от регистрираните.

Въпреки това, усилията ни по опазване на популацията на най-застрашената от изчезване група видове в света – есетрите, ще продължават.

  Прочети още
Дунав, есетри
© WWF/Konstantin Hristov

Въвлякохме рибарите в опазването на есетрите


Усилията ни за опазване на есетрите биха имали незначителен ефект без въвличането и разбирането на хората, живеещи около Дунав.

През октомври 2014 г. започнахме обучения на рибари за кандидатстване по европейски програми за земеделие и рибарство. Много сдружения се включиха в обученията, а рибарите от „Ветрен-396“ бяха обучени от експерти как да помагат при изследвания на риби и с мониторинг на есетровите популации.

Включването на рибарите в опазването на есетрите е от огромно значение. Освен че придобиват допълнителни практически умения, те могат да помагат на изследователски или природозащитни организации като нашата със своите ценни познания за реката, оказване на техническа помощ при изследвания, както и с данни за случайно уловени екземпляри.

Ветрен е мястото, където нашите колеги провеждат своите експедиции, посветени на проучване на естественото размножаване на есетрите.

Крапец е още едно място, на което екипът на WWF работи с рибарските общности. Там проследяваме и наличието на есетри. Фокус са ни малките есетрови риби.
Защитена зона
© МОСВ

По наше предложение беше обявена нова защитена местност „Есетрите - Ветрен” 


С обявяването ѝ се цели опазването на местообитанията на критично застрашените дунавски есетри.

Територията е в землището на село Ветрен, община Силистра, и е с площ 2884 дка. В границите ѝ се забранява добив на инертни материали от коритото на Дунав и драгиране на дъното на реката. Недопустимо е и изхвърляне на отпадъци, заустване на непречистени отпадъчни води, строителство на хидротехнически съоръжения, нарушаване на естествените хидро-морфологични процеси, както и евентуално пренасочване и забавяне на водните течения и затваряне на страничните ръкави на реката в участъка.

 

Прочети още
Дунав, есетри, есетра, бебета есетри
Най-големите заплахи пред дивите кози са бракониерството и безпокойството
© WWF / Евгени Димитров

Работим с институциите за по-ефективна борба с престъпленията срещу дивите животни


Участвахме в междуведомствената група за създаването на Специализирано звено за борба с престъпленията срещу природата към Главна дирекция „Национална полиция“.

Създаването на „единна точка“ е необходимо, защото реален напредък в борбата с нарушенията и престъпленията срещу дивата природа може да се постигне само чрез прилагането на последователна политика и координирани действия от всички заинтересовани страни в този процес.

В партньорство с Асоциация на прокурорите в България провеждаме обучения за прокурори по темата „Престъпления срещу природата", за да може прокурори от цялата страна да се запознаят със социално-икономическите и екологични ефекти и предизвикателствата пред разкриването на тези престъпления.
Сибирски тигър
© Ola Jennersten / WWF-Sweden

Включихме се в международна инициатива за удвояване на броя на тигрите


През 2010 г., WWF постави началото на най-мащабната световна инициатива за опазване на емблематичен животински вид – тигрите в Азия. Правителствата на 13 страни, в които все още живеят тигри, обединиха усилия, за да направят всичко възможно да запазят от изчезване тези величествени диви котки, наброяващи тогава едва 3200.

Целта е ясна: удвояване популацията на тигрите до 2022 г. Името на проекта пък недвусмислено е #TX2 (абревиатура за: тигри, умножени по две).

С радост можем да съобщим, че преброяването през 2022 г. показа сериозно увеличаване на броя на тигрите по света - близо 5600 екземпляра! В България стотици се включиха в подкрепа на TX2.

Работата ни за опазване на тигрите продължава.

 

Подкрепи ни

Най-силното ни желание е да изградим бъдеще, в което хората живеят в хармония
с околната среда.

Затова работим с огромен ентусиазъм за опазването и възстановяването на дивата природа. И сме щастливи, че ти също си част от това.

Подкрепи ни