Какво би искал/а да потърсиш?

Програма Климат и енергия
© Bjorn Holland / Getty Images / WWF

Информационни материали и доклади

Писмо до Президента и Министъра на енергетиката от...
PDF
Закони за климата: Какво казват експертите?, 2023 ...
PDF
Колекция от най-добри практики от националните пла...
PDF
Best practices from National Energy and Climate Pl...
PDF
Nature Based Solutions for Mitigation and Adaptati...
PDF
Писмо: Преговори на България с ЕК относно възможно...
PDF
Letter: Negotiations between Bulgaria and the EC o...
PDF
Актуализция на политиката на ЕС за справедлив прех...
PDF
Collection of best practices from National Energy ...
PDF
Най-добри практики от националните планове за енер...
PDF
Биомасата като ВЕИ - видове и потенциал. Възможни ...
PDF
Писмо до министъра на енергетиката, януари 2023
PDF
Писмо относно обществено обсъждане на Проект на За...
PDF
Letter in regard to presenting and adopting Minist...
PDF
Писмо относно представяне и одобрение на проект на...
PDF
Реформата е възможна: България може и трябва да мо...
PDF
Reform Is Possible: Bulgaria Can and Must Transfor...
PDF
Писмо относно обществена консултация на Териториал...
PDF
Писмо относно дългосрочна стратегия за смекчаване ...
PDF
Необходим е ясен и трансформиращ Социален климатич...
PDF
Писмо отновно подкрепа за устойчиво енергийно обно...
PDF
Становище по Насоки за енергийно обновяване на жил...
PDF
Писмо относно промените в Директивата за енергийна...
PDF
Позиция за създаване на Консултативен съвет във вр...
PDF
Национален анализ - биомаса, България, BIO SCREEN ...
PDF
Писмо относно Социалния климатичен фонд на ЕС и пр...
PDF
Писмо относно промени в Директивата за енергийни х...
PDF
ПВУ, писмо до Министерство на финансите - 2022
PDF
National climate neutrality targets - 2022
PDF
Покана за работна среща с Европейската комисия за ...
PDF
Писмо - Комитет за наблюдение на НПВУ, 2022
PDF
Енергийна ефективност за хората, в рамките на Евро...
PDF
Bulgaria's climate challange - KAS and WWF report,...
PDF
Климатичното предизвикателство за България - докла...
PDF
Новите работни места: преход от въглища към модерн...
PDF
Анализ - Пречки пред справедливия преход в общинит...
PDF
Декларация за Справедлив преход - кметове, 2021
PDF
The new jobs: Transition from coal to a modern eco...
PDF
WWF Україна, Лісовий курс, 2019
PDF
Справедлив преход за въгледобивните региони в Югоз...
PDF
Справедлив преход за въгледобивните региони в Югоз...
PDF
Справедливият енергиен преход – път към въглеродна...
PDF
Just Transition to Climate Neutrality, 2020
PDF
Declaration of Mayors on Just Transition
PDF
Позиция на WWF относно Зеления пакт на ЕК, 2019
PDF
Програма на кръглата маса за Справедливия енергиен...
PDF
Just_Transition_report_en, 2019
PDF
Биомасата от влажните зони - брошура, 2012
PDF
Бизнес & Климат. Добри примери и партньорства - до...
PDF
Persina pilot: an example of market payments in su...
PDF
Ангажиране на бизнеса с климатичните промени - док...
PDF
Цели и очаквания от срещата на върха на ООН в Канк...
PDF
Климатичните промени и влажните зони - презентация...
PDF
Как да ограничим въглеродните емисии и да се справ...
PDF
Барометър на климатичната политика в ЕС - 2010
PDF
Къде е България в "Барометър на климатичната полит...
PDF