Какво би искал/а да потърсиш?

Застъпничество
© European Union, 2017

Законодателната политика и регулациите на държавата са от решаващо значение за опазването на природата в дългосрочен план. WWF работи с правителства и институции, за да осигури адекватна защита на околната среда.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Системната корупция и слабото правоприлагане са голяма заплаха за българската природа. Често поради некомпетентност или обслужване на нечии интереси различни институции взимат решения в разрез с националното и европейското законодателство, които са в ущърб на околната среда и съответно - на обществото.

В отговор на промените в плана за управление на Национален парк „Пирин“, разрешаващи строителство на 48% от територията му, проведохме най-голямата международна кампания за спасяване на наше национално природно богатство.

© WWF
КАКВО ПРАВИ WWF?

Ние от WWF никога не сме били безучастни към посегателствата към безценната ни дива природа и, когато се налага, я защитаваме в съда. През годините сме водили ключови дела: срещу опита да се разрешат сечи и строежи в Национален парк „Пирин“, за опазване на крайречните гори край Стамболийски и редица други.

Понякога делата се точат с години и въпреки успешното решение в полза на WWF и на природата на България, отсрещната страна обжалва и дори директно отказва да спазва решенията на съда. Тогава се намесваме отново.

Важно е да отбележим, че целта ни винаги е по-голяма от това само да спечелим делото. Освен конкретния проблем ние се стремим да променим съдебната практика в тази област. Печелейки, създаваме прецеденти, на които други организации и съдебни състави могат да стъпят и да отсъдят в полза на природата.

Работата ни, свързана с политики и закони, не се изчерпва с това:

  • Следим какво се случва с българското природозащитно законодателство и при нужда предприемаме застъпнически действия. Работим с институции, съветваме, пишем становища, лобираме, оказваме обществен натиск, така че в крайна сметка законите наистина да пазят българската природа;

  • Следим какво се случва с европейското природозащитно законодателство. През годините сме участвали активно в редица международни инициативи, като кампаниите за запазване на ключови европейски директиви - за водите и за „Натура 2000“.

29 април 2020 г. е датата, която никога няма да забравим. След три години непрестанни усилия, на този ден спечелихме съдебната битка за Пирин!

© Alexander Ivanov
КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

От години ние от WWF работим неуморно за опазването на природата у нас. Понякога това изисква да водим скъпи и изтощителни дела.