Какво би искал/а да потърсиш?

Защитени територии и Натура 2000
© Alexander Ivanov

Защитените територии и защитените зони са важни инструменти за опазване на биологичното разнообразие.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Националните и природни паркове, резерватите и природните забележителности, известни още като защитени територии, обявени по българското законодателство, заемат едва 5% от територията на България, въпреки че сме на едно от първите места в Европа по богата и запазена природа. За сравнение - в другите европейски държави защитените територии са средно 12% от цялата площ на страната. По силата на Европейското природозащитно законодателство България също така обяви защитените зони от мрежата „Натура 2000“, които заемат близо една трета от сухоземната част на страната ни.

Българските защитени територии са в опасност поради застрояване, изсичане на горите, замърсяване и други човешки дейности. Те могат скоро да загубят ценностите, заради които са били защитени. А от това ще загубим най-вече ние.

Знаеш ли, че?

Eдрите хищници имат нужда от големи територии и свързаност между тях. Затова е необходимо да бъдат обявени нови местности с различна степен на защита, които да свържат фрагментираните местообитания и да създадат условия за завръщането на отдавна изчезнали у нас видове.

© Shutterstock
КАКВО ПРАВИ WWF?

От години ние от WWF България работим неуморно за опазването на защитените територии и защитените зони в България, както и за обявяването на нови такива.

През 2012 г. по предложение на WWF България край Велико Търново бе обявена защитена местност „Река Веселина“. Тя включва комплекс от влажни зони и други ценни природни местообитания, между които крайречни гори.

През 2022 г. отново по наше предложение бе създадена защитена местност „Есетрите – Ветрен“. Това е първата защитена територия в България, посветена на дунавските есетри – забележителен вид, съществувал още по времето на динозаврите.

През 2023 г. внесе в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предложения за обявяване на десет нови защитени територии.

WWF България има принос и към създаването на мрежата „Натура 2000“ в България. Участвахме в проучвания на рибите и природните местообитания, както и в подготовката на предложения за защитени зони по притоците на река Дунав и дунавските острови – общо 35 зони. Включихме се в мащабна кампания на природозащитната общност за приемане на пълното научно предложение за мрежата на площ от близо 1/3 от сухоземната територия на страната. Допринесохме и за повишаване на капацитета на държавната администрация по темата „Натура 2000“ чрез научни публикации за различни природни местообитания и събитие за обучение.

Извършвали сме и много други дейности за опазване на защитени територии и защитени зони у нас. Работата ни в тази насока продължава и е сред нашите приоритети.

КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

Не спираме да следим за заплахи за българските защитени територии и да работим активно за опазването им. Абонирай се за нашия бюлетин, за да те информираме веднага, щом имаме нужда от подкрепа - подписване на петиция, изпращане на становище, участие в събитие.