Какво би искал/а да потърсиш?

Случаят Пирин
© Aleksander Ivanov

Национален парк „Пирин“ е част от световното природно наследство на ЮНЕСКО заради уникалните си природни богатства, сред които най-старото иглолистно дърво у нас – Байкушевата мура.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

През 2017 г. правителството прие стъпки за увеличаване на човешкия натиск в Национален парк „Пирин“. Част от тях разрешаваха застрояване на 48% от територията на парка. Това означаваше сечи на вековни гори от бяла и черна мура, ела, смърч и бял бор на възраст между 100 и 500 години.

Пирин е дом на мечки, вълци, диви кози, редки видове сови и кълвачи, както и на над 70 ендемични растения, от които над 30 се срещат само там - това е най-голямата концентрация от такива видове в България.

КАКВО ПРАВИ WWF?

Предложихме експертни решения за опазване на Национален парк „Пирин“, водихме дела, инициирахме проверки и проведохме най-голямата международна кампания за спасяване на наше национално природно богатство от мащабни сечи и строежи на територията му.
 
През 2019 г. проведохме проучвания на редки горски видове птици в националния парк, сред които врабчовата кукумявка и пернатоногата кукумявка, които показаха, че те се срещат в предвидените зони за сечи и строителство.  Присъствието им е знак, че човешкият натиск там не бива да се увеличава повече.

29 април 2020 г. е датата, която никога няма да забравим. След три години непрестанни усилия, на този ден спечелихме съдебната битка за Пирин! Така планът, който даваше възможност за строителство в 66% и сечи в 48% от Парка, беше спрян и не влезе в сила.

През август 2022 г. спечелихме поредната съдебна битка за опазване на Пирин - срещу разрешителните за санитарни сечи в парка, които без нужните обосновки засягат стари гори, нарушават спокойствието на обитателите им и пречат на естественото възстановяване на горските екосистеми.

Пирин
Мащабна обществена подкрепа за Пирин

Успехът, който постигнахме за Пирин нямаше да е възможен без огромната обществена подкрепа. За пръв път в историята на българската природозащита хора от цял свят се обединяват, за да опазят наше национално богатство. Десетки хиляди от Австралия и Япония през скандинавските страни до Южна Америка, включително световни знаменитости като Леонардо Ди Каприо и Джаред Лето, лично изпратиха послание до българския премиер с настояване паркът да бъде категорично защитен.

Ключови за привличането на международното внимание към казуса Пирин, бяха многохилядните протести, излезли извън рамките на родината ни. Освен българи в страната, срещу промените в плана за управление на парка ежеседмично протестираха и граждани в Берлин, Брюксел, Лондон, Оксфорд, дори Сидни.

Благодарни сме на журналистите, които отразяваха редовно и обективно случващото се, както и на всички хора на изкуството, които дадоха звук и цвят на битката за Пирин – помощта им беше безценна!