Какво би искал/а да потърсиш?

Черноморска кутия
© WWF/Michael Gunther
За инициативата

WWF създаде „Черноморската кутия“ - учебен комплект, който съдържа образователни материали за екосистемата и биоразнообразието на Черно море. Кутията се състои от ръководство за учители с познавателни текстове и игри, карта на Черно море, карти за игра „Животът в Черно море“ и CD. Чрез съдържанието си „Черноморската кутия“ предоставя на преподавателите прекрасни нови възможности да разнообразят и обогатят своята учебна програма или отделни часове.

Образователният комплект е предназначен за деца между 9 и 12 години, но при интерес от по-големи ученици, гимназии и други, може да се използват материалите, качени на тази страницата в раздел „Материали, които се съдържат в Черноморската кутия“.

Kомплектът се разпространява безплатно в училища от цяла България и всички черноморски държави. В България близо 900 училища и клубове получиха своя комплект.

Инициативата “Черноморска кутия“ се осъществява като част от партньорството „Всяка капка вода е от значение“ между UNDP и Кока Кола. Изпълнява се в Турция, Русия, Грузия, Украйна, Румъния и България, с финансовата подкрепа на UNDP.

© WWF/Виктория Томова
Представяне на Черноморската кутия на Зелени дни 2014.