Какво би искал/а да потърсиш?

МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ
© WWF

Когато на младите хора се предоставят възможности, ресурси и платформа за изява, те могат да ни изумят с резултати.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

За да постигнем бъдеще в хармония с природата е важно в политиките, които се формират днес за опазване на природата утре, да работим заедно с едни от най-активните и идейни представители на обществото ни – младежите. Това означава те да бъдат включвани в началния етап на обсъждането и прилагането на идеи, стратегии и политики за устойчиво бъдеще и грижа за опазването на околната среда и биоразнообразието. За съжаление, тази практика все още не е устойчиво залегнала в обществото ни.

© WWF Bulgaria
Регионален форум на Панда лабс JT в София
КАКВО ПРАВИ WWF?

Ние от WWF си сътрудничим с представители на правителството и общините като организираме с тях и младежи различни събития и ролеви игри - кръгли маси, симулации на икономически и социални форуми, както и на срещи на върха.

Тези дейности развиват умения, необходими на младежите да бъдат посланици на добра воля за екологични каузи, умения как ефективно да говорят пред властимащите, така че гласовете им да бъдат чути. Помагат им да изградят връзки с множество държавни органи, общини, институции, неправителствени организации, местни и международни бизнеси. Предоставяме на младите хора у нас не просто възможност за учене, а шанс активно да допринасят за оформяне на бъдещето.

Keith Arnold
КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

Следи ни в социалните мрежи, а ако си на възраст до 25 години, кандидатствай за членство в ПанГея – младежката организация на WWF.