Какво би искал/а да потърсиш?

undefined
Николай Солаков

Николай Солаков работи в „Институт по криобиология и хранителни технологии“ в град София. Работното му направление е „Технология на БАВ (биологично активни вещества)“. Дейността му в института е свързана с разработване на нови технологии и изследване на състава чрез инструментални методи за анализ.