Какво би искал/а да потърсиш?

© Мартин Янков
Мартин Янков

Мартин е ландшафтен архитект и основател на Фондация „Колективът. Завършва висшето си образование в Лондон, където трупа опит в ландшафтното строителство и проектиране. След 7 години, прекарани на Острова, той се завръща в България с мисията да променя градската среда чрез обединяване на граждани и общности.

Водеща инициатива на „Колективът е „Реките на София“, стартирала през 2020 г., която по-късно прераства в националната инициатива „Реките на града”, провеждаща се във все повече български градове и обединяваща все повече хора. През годините „Колективът“ беше удостоен с Grand-prix наградата за европейско културно наследство - Европа Ностра, както и с наградата на Новия Европейски Баухаус на Европейската Комисия.