Какво би искал/а да потърсиш?

undefined
Мария Александрова

Мария Александрова ръководи Иновационни проекти и устойчивото развитие в „Насекомо“ - високотехнологична компания – пионер в производството на протеиново брашно от насекоми. Мария има над 14 години опит в управлението на български и международни проекти и е специализирала в иновационен мениджмънт, управление на грантове, ускорено развитие на нови продукти и технологии, въздействие върху климата и комерсиализация на научните изследвания.

Преди присъединяването си към „Насекомо“, Мария е работила в екипа на Клийнтех България като мениджър на българското издание на най-големия акселератор за зелено предприемачество в Европа - EIT Climate-KIC Accelerator, и като специалист в разработването на програма за академично предприемачество и трансфер на технологии към Центъра за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда - вода, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean & Circle).