Какво би искал/а да потърсиш?

Камен Банковски, Vitosha Venture Partners
© Камен Банковски
Камен Банковски

Камен Банковски е активен участник в предприемаческата екосистема на България и Югоизточна Европа. Той е инвеститор и част от основаващия екип на Витоша Венчър Партнърс - фонд за рисков капитал, който започва дейността си през 2020 г. и вече е инвестирал над 12 милиона евро, подкрепяйки над 50 компании.

Камен подкрепя различни проекти, инициативи и стартиращи предприятия в Югоизточна Европа, като работи с регионални инвеститори и организации за генерално подпомагане на предприемаческата дейност в района.

Камен участва като ментор и лектор в акселератори, обучителни програми и технологични и стартъп събития и конференции в региона, като е подкрепил над 250 компании в различните си роли и инициативи. Има предходни оперативни роли в стартъпи и технологични компании, като и опит в мениджмънт консултантство и дялови инвестиции. Основава първата си компания на 21 години.