Какво би искал/а да потърсиш?

© Atanas Genkov
Атанас Генков

Атанас Генков е посветен на позитивното развитие на хора, екипи и организации, като реализира трансформиращи обучителни преживявания както в градска среда, така и сред дивата природа.

Притежава над 15 години международен опит с коучинг, дизайн и провеждане на обучителни курсове по устойчивост, личностно развитие, комуникация, емоционална интелигентност и др. Неговият подход към устойчивост включва работа с цялостната система, взаимодействие с околната среда (организация, общество, природа) и е насочен към смислена промяна и трансформация.