Какво би искал/а да потърсиш?

undefined
Ангел Спасов

Ангел Спасов е специалист в сферата на компютърното зрение. Той е част от технологичния екип на Imagga - компания, развиваща решения за разпознаване и анализ на визуално съдържание, разработила технологията зад Plantsnap. Той е и част и от изследователския екип на института GATE, разработващ цифров двойник на София.

Ангел има бакалавърска степен в сферата на мениджмънта и банковото дело от университета „Humboldt“ в Германия и магистратура по Информационни технологии в университета „St. Andrews“ в Шотландия. В момента е докторант в СУ „Климент Охридски“.