Какво би искал/а да потърсиш?

Климатични герои
© WWF

Бъдещето принадлежи на младите, така че те са тези, които трябва да бъдат основната движеща сила в изграждането на свят, в който хората живеят в хармония с природата.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Изменението на климата засяга всеки един от нас, но в България това е сравнително нова тема, която едва наскоро придоби популярност.
Младите хора осъзнават, че има проблем, но не смятат, че разполагат с достатъчно знания, инструменти или възможности да предприемат конкретни действия, които биха имали устойчиво положително въздействие върху климатичната криза.
Ограничените възможности българските младежите да работят в мрежа от съмишленици да участват активно в публичния дискурс относно изменението на климата допълнително обезсърчават активизма и намаляват желанието за ангажираност с проблема.

Slide show, a game in the WWF Nature Academy
КАКВО ПРАВИ WWF?

Ние от WWF приемаме младите хора като основна движеща сила на положителната промяна и искаме да ги насърчаваме и ангажираме. Чрез проекта ни „Климатични герои“ младежи на възраст от 15 до 24 години ще имат възможност да развият лидерски и организационни умения, да се научат да планират граждански действия, конструктивно да предлагат и реализират инициативи и да се включат директно в дейности и дискусии за изменението на климата.
Чрез поредица от семинари и образователни програми планираме да дадем възможност на младежите да започнат свои собствени инициативи и да излязат със собствени идеи и решения на проблеми, свързани с климатичните промени.
В рамките на проекта ще подкрепяме и популяризираме различни младежки инициативи и ще работим с младежки организации, преподаватели, ментори и експерти.
WWF изпълнява този проект в България,
Сърбия, Чехия и Румъния в сътрудничество с Дружеството за ООН в България и CEPF (Чешка фондация за екологично партньорство). Проектът е част от Европейската инициатива за климата (EUKI) на Германското федерално министерство на околната среда, опазването на природата и ядрената безопасност.