Какво би искал/а да потърсиш?

МЛАДЕЖКА АНГАЖИРАНОСТ
© WWF

Бъдещето принадлежи на младите и тяхната роля в изграждането на свят, в който хората живеят в хармония с природата, е ключова.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Изменението на климата засяга всеки един от нас, но в България това е сравнително нова тема, която едва наскоро придоби популярност.

Младите хора осъзнават, че има проблем, но не смятат, че разполагат с достатъчно знания, инструменти или възможности да предприемат конкретни действия, които биха имали устойчиво положително въздействие върху климатичната криза.

Ограничените възможности на българските младежите да работят в мрежа от съмишленици и да участват активно в публичния дискурс относно изменението на климата допълнително обезсърчават активизма и намаляват желанието за ангажираност с проблема.

КАКВО ПРАВИ WWF?

Силно вярваме в обучението и овластяването на младежи, които да станат застъпници за устойчивото развитие на България, и работим активно за това. През нашите ръце успешно преминаха и продължават да преминават най-различни инициативи като Panda Labs, Panda Labs Junior за справедлив преход и Климатични герои.

Изключително горди сме, че през 2022 г. създадохме ПанГея - младежка организация към WWF. Съоснователи станаха 11 страхотни млади природозащитници и оттогава насам общността не спира да расте. Те избират дейностите и каузите, с които се занимават, а нашата роля е да ги подкрепяме.

Пангея поставят образователни табели в Пирин
Пангея

ПанГея е устойчива структура за овластяване на будни, ентусиазирани и отдадени на природата и иновативните практики младежи. Чрез нея те имат възможността сами да определят каузите, по които да работят, като могат да разчитат и на професионална помощ от утвърдените специалисти на WWF.

Сферите на работа в ПанГея са вдъхновени и създадени по аналогия на програмите във WWF България, а именно: „Гори“, „Климат и енергия“, „Защитени видове и територии“ и „Комуникации“. Благодарение на тази общност младите панди могат да вдъхновяват със своя пример и да предават знания и модели за опазване на околната среда сред своите връстници и приятели.

Голямата цел на ПанГея в дългосрочен план е да генерира активна младежка общност, ангажирана с опазването на околната среда у нас.

ПанГея
КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

Ако си между 15 и 25 г., ако обичаш природата и искаш да допринесеш за нейното опазване, ако харесваш да се впускаш в различни доброволчески инициативи и проекти, мястото ти е в общността на ПанГея!