Какво би искал/а да потърсиш?

© WWF Bulgaria
Biomass campaign
Фокусът върху пестенето на енергия не е случаен!

Начинът, по който произвеждаме и потребяваме енергия, ни изправя пред редица рискове. Замърсяването на въздуха взима все повече жертви всяка година, енергийната бедност у нас се разраства, а допълнителен натиск върху горите би означавал и тежък удар върху биологичното разнообразие. Пестенето касае не само нашите средства, но и здравето ни и природата, която ни заобикаля.

Biomass campaign
Какво е енергийна бедност?

Енергийно бедно е всяко лице или семейство, което попада под официалната линия на бедност след разходите си за стандартно количество отопление, осветление, топла вода, готвене и дейности с електроуреди за задоволяване на адекватни основни потребности.
През 2020 г. над една пета от българите са имали просрочени задължения по сметки за комунални услуги, а 27,5% от анкетираните домакинства споделят, че не са били в състояние да поддържат дома си адекватно топъл. Тази стойност е 3,5 пъти по-висока от средната за Европейския съюз.
Енергия за отопление е необходима за всеки дом, а все повече домакинства използват и климатици за охлаждане във все по-горещите лета. За съжаление обаче енергията за отопление, особено в многофамилните домове с централизирана топлофикация, зависи от изкопаем газ и в някои случаи въглища, които изменят климата и създават сериозно замърсяване на въздуха. От друга страна, отоплението чрез неефективни печки и камини на твърдо гориво предизвиква и вредно замърсяване на въздуха в дома и извън него. Поради тези причини ефикасните и дългосрочни мерки за енергийна ефективност и саниране са от първостепенно значение за климата, въздуха, който дишаме, и комфорта у дома. 

Знаеш ли, че?

Въпреки че използването на биомаса от дървесина е по-евтин вариант в сравнение с изкопаемите горива, той не е по-здравословен или природощадящ.

© WWF
Изсичането на горите не е решение

Не можем да си позволим да изсичаме безразборно горите за енергийни нужди, защото рискуваме да предизвикаме сериозни последици за климата, екосистемите, както и за всички нас, които зависим от тях.
И все пак - две трети от българите се отопляват на дърва. Има ли как това да не е за сметка на здравето и природата ни? От WWF сме подготвили съвети и за това!
1. Вместо да палим огън по традиционния начин, като поставяме подпалките под дървата, трябва да поставяме първо дървата и върху тях подпалките. Така огънят ще гори отгоре надолу, което ще осигури достатъчно кислород и топлина за пълното изгаряне.
2. Хубаво е да се въздържаме от употреба на сурови дърва. Те се характеризират с  висока влажност, затова горят трудно и отделят много пушек. При правилно съхранение след една година дървата ще изсъхнат и ще съдържат под 30% влажност, следователно при горене ще отделят почти два пъти повече енергия и значително по-малко фини прахови частици. За да изсъхнат добре, дървата трябва да са нарязани, да са предпазени от дъжд, да не докосват земята и да се проветряват.
3. Нека не използваме третирана дървесина. При горене тя отделя полициклични ароматни хидрокарбони, смятани за причинители на няколко вида рак, както и летливи органични съединения, свързани с респираторни заболявания и алергии.
4. Задължително за безопасността е почистването на комина поне веднъж годишно. Ако не го правим, това може да предизвика опасни замърсявания в дома.
5. От ключово значение също е и печката в дома ни. При старите печки, които се използват за отопление и готвене, едва 20% от енергията се превръща в топлина. При съвременните инсталации ефективността може да достигне 90%. Това означава, че за отоплението ще са необходими много по-малко дърва и съответно ще има много по-малко замърсяване.
6. И не на последно място – важна стъпка, която ще повиши енергийната ефективност и ще намали разходите за отопление, е изолацията на дома.
Следвайки съветите на WWF, ще можем да се радваме както на качествена топлина вкъщи, така и на чист въздух.

Bio Balance logos

Кампанията „Енергийната ефективност си струва“ е инициирана по два проекта - Биоскрийн и Био Баланс.                                                                                        
Проектът Bio Screen се изпълнява от офисите на WWF в България, Румъния и Унгария, Енергийна агенция Пловдив и Фондация за регионално политическо сътрудничество в енергетиката и инфраструктурата, Унгария (REKK Foundation) с подкрепата на Германското федерално министерство на околната среда и програма EUKI.
Проектът Bio-Balance e финансиран по Програма LIFE за управление и информация, свързани с климата. Той ще надгради резултатите, постигнати по проекта Bio Screen. Проектът се изпълнява в партньорство с офисите на Habitat for Humanity в България, Румъния и Унгария.