Какво би искал/а да потърсиш?

ПРИРОДНО-БАЗИРАНИ РЕШЕНИЯ
© WWF

Широко разпространено е схващането, че бизнесът разрушава природата. Всъщност природата би могла да е от огромна полза за бизнеса и за всички нас, ако инвестираме качествено в нея. Именно в тази посока работят експертите на WWF.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

Свръхгорещите летни дни постепенно се превръщат в обичайно явление. Лятото на 2023 г. се оказа третото най-горещо в България за последните 44 години. Това води до увеличаване броя на горските пожари, които допринасят значително за изменението на климата. Именно на тях се дължат 15% от глобалните емисии на парникови газове.

Горещите вълни са пряко обвързани с периоди на суши и ниски нива на реките. Според данните 17% от европейците, както и 13% от БВП на континента могат да бъдат изправени пред висок риск от недостиг на вода още до средата на века.

Данните от последните години показват, че в края на лятото и началото на есента България все по-често е изложена на заплаха от наводнения. Те са резултат от проливни дъждове със съпътстващите ги рискове от загуба на човешки животи, домове, инфраструктура, пропуснати ползи от спрени дейности и загуба на местообитания.

Нов доклад с участието на WWF показа, че бъдеще, захранвано от възобновяеми източници, би било от два до шестнадесет пъти по-добро за хората и природата. А намаляването на предизвиканите от климата бедствия ще спаси хиляди човешки животи и ще спести 2 трилиона долара годишно от щети по инфраструктурата.

© WWF
КАКВО ПРАВИ WWF?

В стремежа си да смекчи последствията от климатичните промени WWF търси отговор в природно-базираните решения. Те използват естествените дадености и процеси за справяне с различни казуси. Освен че са по-евтини от инженерно-базираните подходи, те могат да осигурят ползи не само за биологичното разнообразие, но и за човека.

1) Ключов приоритет в тази посока е спешното ограничаване на емисиите от изкопаеми горива. WWF работи с правителства, бизнеси и институции за това България да стане въглеродно-неутрална страна до 2038 г. и въглищните централи да бъдат заменени с енергийни системи, захранвани от природата.

2) Залесяване с крайречни гори. Те укрепват бреговете на реките и спират ерозията, намалявайки риска от наводнения надолу по течението. Коренищата им са в състояние да уловят по-голямата част от биогенните замърсители, попадащи в подпочвените води от обработваемите земи. Освен това осигуряват дом и храна на стотици видове животни, допринасяйки за решаването на проблема с намаляването на биоразнообразието.

3) Обособяване на влажни зони. При проливни дъждове те могат да поемат значително количество вода и да забавят скоростта на водното течение. Влажните зони са сред най-богатите на биоразнообразие екосистеми на планетата. Водната растителност в тях е и един от най-добрите биологични филтри по отношение на органичното замърсяване на водата.