Какво би искал/а да потърсиш?

Устойчиво управление на горите и FSC
© WWF

Forest Stewdarship Council®FSC® e международен етикет за продукти от дървесина, гарантиращ, че те не са резултат от експлоатиращо, а по-скоро от социално и екологично ориентирано горско стопанство.

КАКЪВ Е ПРОБЛЕМЪТ?

В днешния сложен свят гората се нуждае от правила за управление, които едновременно да я пазят и да са съобразени с интересите на местните общности, на работещите в горите, на потребителите на дървесина. И всичко това да е регламентирано в законодателството.

България трябва да положи още много усилия, за да гарантира, че законодателството и прилагането му ще осигурят устойчиво управление на горите без скрити и явни злоупотреби, без безсмислени загуби, с грижа за правата и поминъка на хората, които живеят близо до горите или работят в тях.

FSC campaign_foxes
КАКВО ПРАВИ WWF?

WWF фокусира усилия в две направления: провеждане на мониторинг и лобиране за добри горски закони и качествено прилагане на най-успешния стандарт за управление на гори в света - FSC.

Вече над 10 години ние сме организацията, която ръководи процеса по разработване на Национален FSC стандарт, провежда обучения и популяризира горската сертификация по FSC като инструмент за устойчиво стопанисване на горите в България.

Системата за горска сертификация FSC е първата световна независима етикетираща система за продукти от дървесина. Тя насърчава икономически изгодно стопанисване на горите при спазване на социалните стандарти и правата на местното население, като същевременно се опазва и околната среда. С наш принос по FSC са сертифицирани стотици хиляди хектари гори, обучени са стотици горски служители и през 2017 г. България стана една от първите страни в Европа с национален стандарт, отговарящ на най-новите изисквания на FSC.

Работата за качествено законодателство, както и за налагане на стандарт за управление на гори, не е еднократна или кампанийна, а е процес, който да гарантира, че законите и стандартите се разбират и прилагат. За да успеем, ние работим ежедневно с горски служители, институции, бизнеси и медии.

КАК МОЖЕШ ДА ПОМОГНЕШ?

Всеки може лесно да подкрепи качественото и устойчиво управление на горите като избира продукти от дървесина, на които има знак FSC. Това показва, че те са добити по начин, който не уврежда горите и не накърнява правата на живеещите и работещите в тях.